Loading:


Klasa Array [AS 2]

Klasa Array pozwala na dostęp i manipulowanie zindeksowanymi (czyli każdemu wpisowi odpowiada cyfra) tablicami. Tablice zindeksowane posiadają oprócz wartości dla wpisu jego unikalny numer dzięki któremu można się odwoływać do tych wpisów poprzez ich numer w tablicy.

 

Wszystkie tablice są indeksowane od zera, co oznacza, że pierwszy element w tablicy jest [0], drugim elementem jest [1], i tak dalej. Aby utworzyć obiekt Array, należy użyć konstruktora new Array (). Aby uzyskać dostęp do elementów tablicy, należy użyć operatora tablicy dostępu ([]).

 

Możesz przechowywać szeroką gamę typów danych w tablicy, w tym liczby, ciągi, obiekty, a nawet inne tablice. Możesz stworzyć wielowymiarową tablicę poprzez stworzenie zindeksowanej tablicy i przypisanie każdemu z jej elementów różnych zindeksowanych tablic.

 

Nie można tworzyć tablice asosacyjne które przechowują dla jednego wpisu kilka wartości dzięki odnoszeniu się do ich parametrów przez znak kropki, do tego celu słóży klasa Object.

 

Kompatybilność: Flash6+

 

Właściwości dla klasy Array

Typ

Nazwa

Opis

static

CASEINSENSITIVE:Number

Podczas sortowania wielkość znaków jest ignorowana.

static

DESCENDING:Number

Właściwość dla sortowania, w kolejności odwrotnej od pierwotnej (tak samo jak desc w sql).

 

length:Number

Zwraca liczbę elementów w tablicy.

static

NUMERIC:Number

Właściwość dla sortowania, ustawia sortowanie numerowe (nie dla ciągów znaków) np 1, 2, 3.

static

RETURNINDEXEDARRAY:Number

Ustawia, że sortowania zwróci zindeksowaną tablicę jako wynik dla metod: sort() lub sortOn().

static

UNIQUESORT:Number

Właściwość dla sortowania, stała ta określa unikalne sortowanie wymogu.

 

Metody dla klasy Array

 

Nazwa

Opis

 

concat([wartosc:Object]) : Array

Tworzy jedną tablicę, złanczając dwie inne: pierwszą podaną przed znakiem kropki oraz drugą podaną jako parametr metody.

 

join([separator:String]) : String

Konwertuje elementy z tablicy na ciągi znakowe, oraz używa separatora podanego w parametrze metody pomiędzy każdego elementu przy zwracaniu (wyświetlanie).

 

pop() : Object

Usuwa ostatni dodany element do tablicy oraz zwraca usunięty element.

 

push(wartosc:Object) : Number

Dodaje jedn lub więcej elementów na koniec tablicy oraz zwraca nową długość tablicy po dodaniu.

 

reverse() : Void

Odwraca porządek elementów w tablicy w sposób odwrotny od bieżącego.

shift() : Object

Usuwa pierwszy element z tablicy oraz go zwraca.

 

slice([start:Number], [stop:Number]) : Array

Zwraca nową tablicę która zawiera elementy od tego na pozycji $start do $stop włącznie. Tworzone są nowe elementy do nowej tablicy, czyli tablica nie odnosi się do oryginału.

 

sort([funkcjaSortowania:Object], [opcje:Number]) : Array

Sortuje elementy w tablicy w naturalnym porządku.

 

sortOn(nazwaPola:Object, [opcje:Object]) : Array

Sortuje elementy w tablicy odwołując się do jednego lub wielu pól dla obiektów tablicy.

 

splice(start:Number, [deleteCount:Number], [value:Object]) : Array

Usuwa elementy do oraz dodaje jedną wartość w tablicy.

 

toString() : String

Zwraca ciąg znaków reprezentujący elementy sprecyzowane dla obiektu Array.

 

unshift(wartosc:Object) : Number

Dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy oraz zwraca nową długość tablicy.Napisz Artyku³

Listing

//przykład nr 1
var tablica1:Array = new Array("a", "b", "c");
var tablica2:Array = tablica1; // obydwie tablice mają te same wartości.
tablica2[0] = "z";
trace(tablica1); // zwróci: z,b,c.

//przykład nr 2
var tablica:Object = {imie:"Jan", typ:"Public"};
trace(tablica.imie); // zwróci: John
trace(tablica["typ"]); // zwróci: Public
tablica.initial = "Q";
trace(tablica.initial); // zwróci: Q

//przykład nr 3
var moj_array:Array = new Array();
moj_array[0] = "Styczeń";
moj_array[1] = "Luty";
moj_array[2] = "Marzec";
moj_array[3] = "Kwiecień";
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors