Loading:


BitmapData perlinNoise [AS 2]

Klasa: BitmapData

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

public perlinNoise(bazaX:Number, bazaY:Number, numOctav:Number, losowySzum:Number, wygladzenie:Boolean, fraktal:Boolean, [opcjeKanalu:Number], [skalaSzarosci:Boolean], [offset:Object]) : Void

 

Parametery

bazaX:Number - Częstotliwość pojawiania się szumu względem osi poziomej (x). Na przykład jeśli potrzebujesz stworzyć szum o wysokościach 64 x 128, wtedy przekaż liczbę 64 jako parametr.

bazaY:Number - Częstotliwość pojawiania się szumu względem osi pionowej (y). Na przykład jeśli potrzebujesz stworzyć szum o wysokościach 64 x 128, wtedy przekaż liczbę 128 jako parametr.

numOctav:Number - Ilość oktawów lub indywidualny szum do stworzenia tego szumu. Większe ilość oktawów tworzą obrazek z lepszymi wydocznymi detalami.

losowySzum:Number - Losowa ilość szumu do użycia.

wygladzanie:Boolean - Wartość logiczna. Jeśli wartość wynosi TRUE wtedy metoda próbuje wygładzić przechodzące rogi obrazu do stworzenia bezszwowej tekstury dla ułożenia wypełnienia bitmapy.

fractalNoise:Boolean - Wartość logiczna. Jeśli wartość wynosi TRUE wtedy metoda wygeneruje fraktalny szum, w innym wypadku wyprodukue burzliwość. Obraz z burzliwością posiada widoczne przerwy w gradiencie który może poprawić wyrazistość obrazu jak płomienie czy fale morza.

opcjeKanalu:Number [opcjonalny] - Numer, który może być kombinacją każdego z 4 kolorów kanałów wartości: 1 (czerwony), 2 (zielony), 4 (niebieski), oraz 8(przezroczysty). Możesz używać operatorów logicznych takich jak OR | żeby mieszać kanały. Domyślne wartości (1 | 2 | 4).

skalaSzarosci:Boolean [opcjonalny] - Wartość lgiczna. Jeśli wartości jest ustawiona na TRUE wtedy skala szarości jest tworzona po przez ustawianie wszystkich kolorów na tą samą wartość.. Kanał alfa nie jest brany wtedy pod uwagę. Domyślna wartośc do FALSE.

offset:Object [opcjonalnyl] - Tablica punktów, które odpowiadają do x oraz y ofsetów dla każdego oktanu. Po przez manipulowanie wartości ofsetów, możesz wygładzić obsuwanie warstw z szumem Perlin obrazów. Każdy punkt w tej tablicy zakłóca sorecyzowaną wartość oktawów funkcji.

 

Opis:

 

Algorytm efektu szumu Perlin umieszcza oraz tworzy pojedyncze losowe funkcje szumów (nazywane oktawami) w pojedynczej funkcji, która generuje bardziej naturalne-losowe szumy na obrazach. Jak muzyczne oktany, każda funkcja oktawu jest podówjnie czestotliwa niże jedna poprzednia.

 

Możesz używać szumu Perlin do symulowania naturalnych zjawisk takich jak: drewna, chmur, górskich szalej.

 

Przykład:

 

import flash.display.BitmapData;

var bitmapData_1:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00CCCCCC);
var bitmapData_2:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00FF0000);

var mc_1:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc_1.attachBitmap(bitmapData_1, this.getNextHighestDepth());

var mc_2:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc_2.attachBitmap(bitmapData_2, this.getNextHighestDepth());
mc_2._x = 101;

mc_1.onPress = function() {
    var randomNum:Number = Math.floor(Math.random() * 10);
        bitmapData_1.perlinNoise(100, 80, 6, randomNum, false, true, 1, true, null);
}

mc_2.onPress = function() {
    var randomNum:Number = Math.floor(Math.random() * 10);
        bitmapData_2.perlinNoise(100, 80, 4, randomNum, false, false, 15, false, null);
}Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors