Loading:


Camera setMode [AS 2]

Klasa: Camera

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash6+

 

public setMode([szerokosc:Number], [wysokosc:Number], [fps:Number], [obszar:Boolean]) : Void

 

Ustawia tryb przechwytywania kamery obrazu na ojczysty tryb, który najlepiej spełnia określone wymagania.

 

Jeśli kamera nie posiada ojczystego trybu, który jest proporcjonalny do twoich parametrów, wtedy Flash wybiera tryb najbardziej zbliżony do podanego w parametrach. Ta manipulacja może wpłynąć na obraz oraz gubienie klatek.

 

Domyślnie Flash gubi klatki jakie sa potrzebne do zarządzania wielkością obrazu. Żeby zminimalizować liczbę tych operacji, przekaż wartość FALSE do parametru Obszar.

 

Kiedy wybierasz tryb, Flash zarządza wymaganymi proporcjami gdzie to tylko możliwe. Na przykład jeśli przekażesz polecenie kamera.setMode(400, 400, 30), oraz maksymalna szerokosc i wysokość na kamerze to 320 i 288, wtedy Flash ustawia obydwie wartości na 288, po przez ustawienie tych właściwości na tą samą wartość, Flash zarządza proparcjami 1:1 twoich zapytań.

 

Parametry

 

szerokosc:Number [opcjonalny] - Wymagana szerokość wychwytywanego obrazu w pikselach. Domyślna wartość to 160.

wysokosc:Number [opcjonalny] - Wymagana wysokość wychwytywanego obrazu w pikselach. Domyślna wartość to 120.

fps:Number [opcjonalny] - Wymagana liczba klatek na sekundę od kamery (prędkość). Domyślna wartość to 15.

obszar:Boolean [opcjonalny] - Wartość logiczna określając jak zarządzać szerokością, wysokością oraz prędkością jeśli kamera nie spełnia wymaganych wartości. Domyślna wartość to TRUE co oznaczna, że kamera użyje najbardziej zbliżonych ustawień do podanych, nawet jeśli przez to zmiejszy się liczba klatek na sekundę. Aby zmaksymalizwoać liczbę klatek na sekundę do podanych wartości, przekaż wartość FALSE.Napisz Artyku³

Listing

var kamera:Camera = Camera.get();
var wideo:Video;
wideo.attachVideo(kamera);

fps_ti.maxChars = 2;
fps_ti.restrict = [0-9];
fps_lbl.text = "Aktualnie: "+kamera.fps+" klatek na sekundę";

function zmianaPredkosci():Void {
    kamera.setMode(kamera.width, kamera.height, fps_ti.text);
    fps_lbl.text = "Current: "+my_cam.fps+" fps";
    fps_ti.text = kamera.fps;
    Selection.setSelection(0,2);
}
fps_ti.addEventListener("enter", zmianaPredkosci);
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors