Loading:


Klasa LoadVars [AS 2]

Klasa: LoadVars

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

Konstruktor

 

LoadVars()

 

Opis

 

Klasa LoadVars jest alternatywa dla funckji loadVariables() dla transferu zmiennych pomiędzy Flash'em a serwerem.

 

Klasa LoadVars pozwala ci na wysyłanie każdych zmiennych w obiekcie do konkretnego adresu URL oraz do wczytania tych zmiennych, niż do wczytania za jednym razem wszystkich zmiennych. Możesz użyć zdarzenia LoadVars.onLoad , aby upewnić się, że twoja aplikacja uruchamia się kiedy dane zostają załadowane, nie przed.

 

Klasa LoadVars działa jak klasa XML; używa ona metod: load(), send(), oraz sendAndLoad() do komunikacji pomiędzy serwerem. Główną różnicą jest to, że klasa LoadVars transportuje nazwe ActionScript oraz wartości w parach, niż XML Document Object Model (DOM) drzewo przechowujące obiekt XML. Klasa LoadVars posiada te same ograniczenia bezpieczeństwa co klasa XML.

 

Dostępne właściwości dla klasy LoadVars

Nazwa

Opis

contentType:String

Typ MIME, który zostaje wysłany na serwer, kiedy zostaje wywołana metoda LoadVars.send() lub LoadVars.sendAndLoad().

loaded:Boolean

Wartość logiczna, wskazujące czy operacje load, czy sendAndLoad zostają zakończone, undefined jest domyślną wartością.

 

Dostępne zdarzenia dla klasy LoadVars

Nazwa

Opis

onData = function(src:String) {}

Wyołuje się, gdy dane zostaje pomyślnie pobrane z serwera, lub kiedy wystąpia jakieś błędy podczas przesyłania.

onHTTPStatus = function(httpStatus:Number) {}

Wyołuje się, gdy Flash Player odbiera kod statusu HTTP od serwera.

onLoad = function(sukces:Boolean) {}

Wyołuje się, gdy LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad() operacja jest zakończona.


Dostępne metody dla klasy LoadVars

Nazwa

Opis

addRequestHeader(naglowek:Object, wartosc:String) : Void

Dodaje lub modyfiuje żdąnie HTTP nagłówków (jak np Content-Type lub SOAPAction) wysłane z akcjami POST.

decode(zmiennaString:String) : Void

Konwertuje zmienną jako właściwości określonego obiektu LoadVars.

getBytesLoaded() : Number

Zwraca liczbę pobranych bajtów przez LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad().

getBytesTotal() : Number

Zwraca liczbę wszystkich bajtów pobranych przez LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad().

load(url:String) : Boolean

Pobiera zmienne z określonego adresu URL, przetwarza dane zmiennej oraz umieszcza otrzymane zmienne do my_lv.

send(url:String, cel:String, [metoda:String]) : Boolean

Wysyła zmienne na my_lv obiekt na określony adres URL.

sendAndLoad(url:String, cel:Object, [metoda:String]) : Boolean

Wysyła oraz wczytuje zmienne na my_lv obiekt dla okreslonego adresu URL.

toString() : String

Zwraca ciąg znakó zawierający wszystkie policzone zmienne na my_lv, w treściach kodowania MIME dla application/x-www-form-urlencoded.Napisz Artyku³

Listing

var my_lv:LoadVars = new LoadVars();
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38423
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors