Loading:


Matrix rotate [AS 2]

Klasa: Matrix

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Ustawia wartości dla aktualnego matrix'u, aby matrix mógł nadawać transformację obracania.

 

Metoda rotate() modyfikuje właściwości a, b, c, oraz d obiektu Matrix. W notacji matrxi, wygląda to następująco:
Napisz Artyku³

Listing

import flash.geom.Matrix;
import flash.geom.Transform;

var mojMatrix:Matrix = new Matrix();
trace(mojMatrix.toString()); // (a=1, b=0, c=0, d=1, tx=0, ty=0)

var stopnie:Number = 30;
var radiany:Number = (stopnie/180) * Math.PI;
mojMatrix.rotate(radiany);
trace(mojMatrix.toString()); // (a=0.866025403784439, b=0.5, c=-0.5, d=0.866025403784439, tx=0, ty=0)

var prostokatMc:MovieClip = stworzProstokat(20, 80, 0xFF0000);
trace(prostokatMc._x); // 0
prostokatMc._x = 100;
trace(prostokatMc._x); // 100

var prostokatTrans:Transform = new Transform(prostokatMc);
prostokatTrans.matrix = mojMatrix;
trace(prostokatMc._x); // 0
prostokatMc._x = 100;
trace(prostokatMc._x); // 100

function stworzProstokat(szerokosc:Number, wysokosc:Number, kolor:Number):MovieClip {
    var glebokosc:Number = this.getNextHighestDepth();
    var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc_" + glebokosc, glebokosc);
    mc.beginFill(kolor);
    mc.lineTo(0, wysokosc);
    mc.lineTo(szerokosc, wysokosc);
    mc.lineTo(szerokosc, 0);
    mc.lineTo(0, 0);
    return mc;
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors