Loading:


MovieClip createTextField [AS 2]

Klasa: MovieClip

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 3+

 

Konstruktor

 

createTextField(nazwaInstancji:String, glebokosc:Number, x:Number, y:Number, szerokosc:Number, wysokosc:Number) : TextField

 

Opis

 

Tworzy puste pole tekstowe jako potomek istniejącego klipu filmowego, na którym wywołujesz tą metodę.

 

Parametr "głębokość" określa poziom głębokości na scenie (porządek-z pozycji) w klipie filmowym. Każdy poziom może zawierać tylko jeden obiekt. Jeśli natomiast stworzysz nowe pole tekstowe o istniejącym już poziomie głębokości, wtedy obiekt znajdujący się na tym poziomie zostanie usunięty.

 

Aby uniknąć nadpisywanie istniejących pól tekstowych użyj metody MovieClip.getInstanceAtDepth() aby sprawdzić czy istnieje jakiś obiekt na danym poziomie lub użyj MovieClip.getNextHighestDepth(), aby nadać nowemu polu najwyższą w tym momencie głębokość. Pozycja w klipie jest określona przez (x, y) z rozmiarami podanymi przez (wysokość, szerkość). Parametr x, y są relatywne do pojemnika klipu filmowego, te praemtry odpowiadają właściwością _x oraz _y pola tekstowego. 

 

Domyślne właściwości dla każdego pola tekstowego są następujące:

 

type = "dynamic"
border = false
background = false
password = false
multiline = false
html = false
embedFonts = false
selectable = true
wordWrap = false
mouseWheelEnabled = true
condenseWhite = false
restrict = null
variable = null
maxChars = null
styleSheet = undefined
tabInded = undefined


Domyślne właściwości dla pola stworzonego przez metodę createTextField() odbierają domyślne ustawienia obiektu TextFormat:


font = "Times New Roman" // "Times" dla Mac OS
size = 12
color = 0x000000
bold = false
italic = false
underline = false
url = ""
target = ""
align = "left"
leftMargin = 0
rightMargin = 0
indent = 0
leading = 0
blockIndent = 0
bullet = false
display = block
tabStops = [] // (pusta tablica)Napisz Artyku³

Listing

this.createTextField("moj_txt", 1, 100, 100, 300, 100);
moj_txt.multiline = true;
moj_txt.wordWrap = true;
var moj_fmt:TextFormat = new TextFormat();
moj_fmt.color = 0xFF0000;
moj_fmt.underline = true;
moj_txt.text = "Przykład pobrany ze strony Funkcje.net.";
moj_txt.setTextFormat(moj_fmt);
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors