Loading:


MovieClip duplicateMovieClip [AS 2]

Klasa: MovieClip

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Konstruktor

 

duplicateMovieClip(nazwa:String, glebokosc:Number, [obiektInicjalizujacy:Object]) : MovieClip


Opis

 

Tworzy instancję określonego klipu filmowego podczas odtwarzania pliku SWF.

 

Skopiowane klipy filmowe zawsze rozpoczynaja się od klatki numer 1, nie ważne w jakie klatce oryginalny klip filmowy jest podczas wywoływania duplicateMovieClip(). Zmienne w rodzicu klipu filmowego nie są kopiowane do klonu klipu. Klipy filmowe stworzone przez metodę duplicateMovieClip() nie są duplikowane jeśli wywołasz metodę duplicateMovieClip() na ich rodzicu.

 

Jeśli klip rodzica jest usuwany wtedy duplikat jest równiesz wymazywany. Jeśli wczytujesz pliki przez MovieClip.loadMovie() lub klase MovieClipLoader wtedy zawartość pliku SWF nie jest kopiowana. To oznacza, że nie możesz oszczędzac pasma przepływu przez wczytywanie plików JPEG, GIF, PNG, lub SWF oraz później klonować klip.

 

Parametry

 

 

nazwa:String - Unikalna nazwa instancji filmu załączonego dla klipu filmowego.

 

depth:Number - Liczba określająca poziom głębokości dla klipu filmowego.

 

initObject:Object [opcjonalny] - (dostępny od Flash Player 6) Obiekt zawierający właściwości nadane dla załączonego filmu. Wszystkie właściwości initObject sa kopiowane do nowej isntancji. Właściwości określone przez initObject sa dostępne dla konstruktora funkcji.Napisz Artyku³

Listing

var pojemnik:MovieClip = setUpContainer();
var ln:Number = 10;
var spacer:Number = 1;
var duplikat:MovieClip;
for(var i:Number = 1; i < ln; i++) {
    var newY:Number = i * (pojemnik._height + spacer);
    duplikat = pojemnik.duplikatMovieClip("clip-" + i, i, {_y:newY});
    trace(duplikat); // _level0.clip-[number]
}

function setUpContainer():MovieClip {
    var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("pojemnik", this.getNextHighestDepth());
    var w:Number = 100;
    var h:Number = 20;
    mc.beginFill(0x333333);
    mc.lineTo(w, 0);
    mc.lineTo(w, h);
    mc.lineTo(0, h);
    mc.lineTo(0, 0);
    mc.endFill();
    return mc;
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors