Loading:


Sound getTransform [AS 2]

Klasa: Sound

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Zwraca informację transformacyjną dźwięku dla określonego obiektu Sound ustawioną przez ostatnie wywołanie metody Sound.setTransform() .Napisz Artyku³

Listing

var moj_sound:Sound = new Sound();
moj_sound.loadSound("muzyka1.mp3", true);
var transform_obj:Object = moj_sound.getTransform();

this.createEmptyMovieClip("transform_mc", this.getNextHighestDepth());
transform_mc.createTextField("transform_txt", transform_mc.getNextHighestDepth, 0, 8, 120, 22);
transform_mc.transform_txt.html = true;

var knob_ll:MovieClip = transform_mc.attachMovie("knob_id", "ll_mc", transform_mc.getNextHighestDepth(), {_x:0, _y:30});
var knob_lr:MovieClip = transform_mc.attachMovie("knob_id", "lr_mc", transform_mc.getNextHighestDepth(), {_x:30, _y:30});
var knob_rl:MovieClip = transform_mc.attachMovie("knob_id", "rl_mc", transform_mc.getNextHighestDepth(), {_x:60, _y:30});
var knob_rr:MovieClip = transform_mc.attachMovie("knob_id", "rr_mc", transform_mc.getNextHighestDepth(), {_x:90, _y:30});

knob_ll.top = knob_ll._y;
knob_ll.bottom = knob_ll._y+100;
knob_ll.left = knob_ll._x;
knob_ll.right = knob_ll._x;
knob_ll._y = knob_ll._y+(100-transform_obj['ll']);
knob_ll.onPress = pressKnob;
knob_ll.onRelease = releaseKnob;
knob_ll.onReleaseOutside = releaseKnob;

knob_lr.top = knob_lr._y;
knob_lr.bottom = knob_lr._y+100;
knob_lr.left = knob_lr._x;
knob_lr.right = knob_lr._x;
knob_lr._y = knob_lr._y+(100-transform_obj['lr']);
knob_lr.onPress = pressKnob;
knob_lr.onRelease = releaseKnob;
knob_lr.onReleaseOutside = releaseKnob;

knob_rl.top = knob_rl._y;
knob_rl.bottom = knob_rl._y+100;
knob_rl.left = knob_rl._x;
knob_rl.right = knob_rl._x;
knob_rl._y = knob_rl._y+(100-transform_obj['rl']);
knob_rl.onPress = pressKnob;
knob_rl.onRelease = releaseKnob;
knob_rl.onReleaseOutside = releaseKnob;

knob_rr.top = knob_rr._y;
knob_rr.bottom = knob_rr._y+100;
knob_rr.left = knob_rr._x;
knob_rr.right = knob_rr._x;
knob_rr._y = knob_rr._y+(100-transform_obj['rr']);
knob_rr.onPress = pressKnob;
knob_rr.onRelease = releaseKnob;

knob_rr.onReleaseOutside = releaseKnob;

updateTransformTxt();

function pressKnob() {
    this.startDrag(false, this.left, this.top, this.right, this.bottom);
}
function releaseKnob() {
    this.stopDrag();
    updateTransformTxt();
}
function updateTransformTxt() {
    var ll_num:Number = 30+100-knob_ll._y;
    var lr_num:Number = 30+100-knob_lr._y;
    var rl_num:Number = 30+100-knob_rl._y;
    var rr_num:Number = 30+100-knob_rr._y;
    moj_sound.setTransform({ll:ll_num, lr:lr_num, rl:rl_num, rr:rr_num});
    transform_mc.transform_txt.htmlText = "<textformat tabStops='[0,30,60,90]'>";
    transform_mc.transform_txt.htmlText += ll_num+"\t"+lr_num+"\t"+rl_num+"\t"+rr_num;
    transform_mc.transform_txt.htmlText += "</textformat>";
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors