Loading:

Promocja Helion.pl

XMLNode cloneNode [AS 2]

Klasa: XMLNode

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

cloneNode(glebokosc:Boolean) : XMLNode

 

Kontroluje oraz zwraca nowy węzeł XML, tego samego typu, nazwy, wartości oraz atrybutów co określony obiekt XML.

 

Jeśli 'glebokosc' jest ustawione na true, wtedy wszystkie potomki węzłów są rekursywnie sklonowane, wynikując taką sam kopia oryginalnego dokumentu drzewa.

 

Klon węzła, który jest zwrócony nie jest dalej powiązany z drzewem sklonowanej rzeczy. Konsekwetnie nextSibling, parentNode, oraz previousSibling wszystkie posiadają wartość null. Jeśli parametr 'glebokosc'  jest ustawione na FALSE, lub moj_xml węzeł nie posiada węzłów potomków, wtedy, firstChild oraz lastChild również wynoszą NULL.Napisz Artykuł

Listing

// tworzenie dokumentu
var dok:XML = new XML();

// tworznie głównego węzła
var glownyWezel:XMLNode = dok.createElement("glownyWezel");

// tworzenie trzech wezłów potomków
var najstarszy:XMLNode = dok.createElement("najstarszy");
var srodkowy:XMLNode = dok.createElement("srodkowy");
var najmlodszy:XMLNode = dok.createElement("najmlodszy");

// dodanie glownyWezel jako główny węzeł XML dokumentu drzzewa
dok.appendChild(glownyWezel);

// dodanie węzłów potomków jako potomki glownyWezel
glownyWezel.appendChild(najstarszy);
glownyWezel.appendChild(srodkowy);
glownyWezel.appendChild(najmlodszy);

// tworznei kopii srodkowy węzła używając cloneNode()
var srodkowy2:XMLNode = srodkowy.cloneNode(false);

// włożenie klonu węzła do glownyWezel pomiędzy srodkowy a najmlodszy węzłami
glownyWezel.insertBefore(srodkowy2, najmlodszy);
trace(glownyWezel);
// zwróci (z białymi znakami):
// <glownyWezel>
// <najstarszy />
// <srodkowy />
// <srodkowy />
// <najmlodszy />
// </glownyWezel>

// tworzy kopię glownyWezel używając cloneNode() aby zademonstrować głęboką kopię
var rootClone:XMLNode = glownyWezel.cloneNode(true);

// włożenie klonu, który zawiera wszystkie węzły potomków do glownyWezel
glownyWezel.appendChild(rootClone);
trace(glownyWezel);
// zwróci (z dodanymi białymi znakami):
// <glownyWezel>
// <najstarszy />
// <srodkowy />
// <srodkowy />
// <najmlodszy />
// <glownyWezel>
// <najstarszy />
// <srodkowy />
// <srodkowy />
// <najmlodszy />
// </glownyWezel>
// </glownyWezel>


Ten wpis posiada swój wątek na forum

Wszystkie pytania prosimy kierować właśnie tam ponieważ komentarze to miejsce na poprawki do kodu lub alternatywne rozwiązania i pytania nie będą publikowane

http://forum.funkcje.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=4962

Dane do logowania na forum są takie same jak na funkcje.netDodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38323
Komentarze użytkowników
  • Treść komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors