Loading:


Baner Flash ze zliczaniem kliknięć AS3

Skrypt tworzy baner w programie Flash zliczający kliknięcia.


1. Tworzymy nowy projekt o rozmiarze np. 300 x 100

2. Tworzymy button o nazwie: buton_btn po kliknięciu  w niego osoba będzie przenoszona na wybraną stronę a kliknięcie zostanie zliczone.

3. Zaznacz pierwszą klatkę filmu i dodaj ten kod :

import flash.events.*;

buton_btn.addEventListener("mouseDown", klikniecia);

function klikniecia(evt:Event){
        var url:String = "http://funkcje.net/";
        var request:URLRequest = new URLRequest(url);
        try {
    navigateToURL(request, '_blank');
        } catch (e:Error) {
        trace("Wystąpił błąd");
        }
       
        dodaj_klikniecie();
}

function dodaj_klikniecie():void {
        var plik:URLRequest = new URLRequest("click_count.php");
    plik.method = URLRequestMethod.POST;

        var loader:URLLoader = new URLLoader();
        var zmienne:URLVariables = new URLVariables();
    zmienne.punkt = 1;
    loader.data = zmienne;
        loader.load(plik);
}


4. Teraz utwórz plik click_count.php :

<?php

$plik = "plik.txt";

$fp = fopen($plik, "a+");

$aktualne_punkty = fread($fp, filesize($plik));

$nowe_punkty = 1+$aktualne_punkty;

file_put_contents($plik, '');

if(fwrite($fp, $nowe_punkty))

echo "writing=Ok&";

else

echo "writing=Error&";

fclose($fp);

?>5. Tworzymy plik plik.txt z zawartością = 0 i nadajemy mu uprawnienia 777


To wszystko ilość kliknięć będzie w pliku txtNapisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors