Loading:


Transform colorTransform [AS 2]

Klasa: Transform

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Obiekt ColorTransform zawierający wartości, które uniwersalnie dopasowują kolor w klipie filmowym.Napisz Artyku³

Listing

import flash.geom.Transform;
import flash.geom.ColorTransform;

var rect:MovieClip = createRectangle(20, 80, 0xFF0000);

var trans:Transform = new Transform(rect);
trace(trans.colorTransform);
// (redMultiplier=1, greenMultiplier=1, blueMultiplier=1, alphaMultiplier=1, redOffset=0, greenOffset=0, blueOffset=0, alphaOffset=0)

var blueColorTransform:ColorTransform = new ColorTransform(0, 1, 1, 1, 0, 0, 255, 0);

rect.onPress = function() {
    trans.colorTransform = blueColorTransform;
    trace(trans.colorTransform);
    // (redMultiplier=0, greenMultiplier=1, blueMultiplier=1, alphaMultiplier=1, redOffset=0, greenOffset=0, blueOffset=255, alphaOffset=0)
}

function createRectangle(width:Number, height:Number, color:Number, scope:MovieClip):MovieClip {
    scope = (scope == undefined) ? this : scope;
    var depth:Number = scope.getNextHighestDepth();
    var mc:MovieClip = scope.createEmptyMovieClip("mc_" + depth, depth);
        mc.beginFill(color);
    mc.lineTo(0, height);
    mc.lineTo(width, height);
    mc.lineTo(width, 0);
    mc.lineTo(0, 0);
    return mc;
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors