Loading:


win32_create_service

win32_create_service ( array $details [, string $machine ] )

Tworzy nową usługę wpisu w bazie danych SCMParametry

 

details-  Tablica usług, szczegóły:


service- Krótka nazwa usługi. Nazwa ta będzie używana do sterowania usługą przy użyciu polecenia net. Usługa musi być unikatowa (dwie usługi nie mogą dzielić tej samej nazwy), a najlepiej, powinny unikać spacji w nazwie.

display-  Wyświetla nazwę usługi. Nazwa ta będzie widoczna w aplecie  Usługi.

user- Nazwa konta użytkownika, pod którą chcesz uruchomić usługę. Jeśli zostanie pominięta, usługa będzie działać jako konto LocalSystem. Jeśli jest określona nazwa użytkownika, należy również zapewnić hasło.

password - Hasło, które odpowiada użytkownikowi.

path - Pełna ścieżkę do pliku wykonywalnego modułu, który zostanie uruchomiony w przypadku gdy usługa jest uruchomiona. Jeżeli pominiemy ścieżke do aktualnego procesu PHP zostanie ona wykorzystana.

params - Parametry wiersza poleceń, przekazane podczas uruchamiania. Jeśli chcesz uruchomić skrypt PHP jako usługę, a następnie pierwszy parametr powinien być pełną ścieżkę do skryptu PHP, który zamierzasz uruchomić.

load_order -  Steruje load_order. Nie jest jeszcze w pełni obsługiwane.

svc_type -  Ustawia typ usługi. Jeśli pominięto, domyślną wartością jest WIN32_SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS. Nie należy zmieniać tego, chyba że wiesz co robisz


start_type - 
Określa w jaki sposób powinna być rozpoczęta. Wartość domyślna to WIN32_SERVICE_AUTO_START co oznacza, że usługa zostanie uruchomiona, gdy komputer się uruchamia.

error_control

Informuje SMK, co należy zrobić, gdy wykryty zostanie  problem z serwisem. Wartość domyślna to WIN32_SERVER_ERROR_IGNORE. Wartość  ta nie jest jeszcze w pełni obsługiwana


machine -
Opcjonalna nazwa maszyny, na której chcesz utworzyć usługę. Jeśli zostanie pominięta, będzie korzystać z komputera lokalnego.

 

Zwracane wartości

 

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, w przeciwnym razie zwraca kod błędu Win32.

 Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 A win32_create_service()

//Dowolny tekst, który opisuje cel , lub co się dzieje powinien iść tutaj (wewnątrz)

<?php
$x = win32_create_service(array(
        'service' => 'dummyphp',
        'display' => 'sample dummy PHP service',
        'params' => __FILE__ . ' run',
));
debug_zval_dump($x);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors