Loading:


SoapClient __construct
SoapClient
__construct ( $wsdl [, array $options ] )

Ten konstruktor tworzy SoapClient obiektów w WSDL lub non-WSDL mode.


Parametry

 

wsdl -  URI z pliku WSDL lub NULL, jeśli pracuje w trybie non-WSDL.

Informacja: W etapie rozwoju, można wyłączyć buforowanie WSDL przez ustawienie średniej  z soap.wsdl_cache_ttl php.ini , zmiany dokonane w inny sposób w pliku WSDL nie będą miały żadnego skutku, dopóki nie minoł soap.wsdl_cache_ttl


options

 

Tablicę opcji. Jeżeli pracuje w trybie WSDL, ten parametr jest opcjonalny. Jeżeli pracuje w trybie non-WSDL, należy ustawić lokalizację i opcje uri, gdzie lokalizacja jest do żądania URL i URI przestrzeni nazw docelowych z usługi SOAP.

Styl i wykorzystanie możliwości pracy tylko w trybie non-WSDL. W trybie WSDL, pochodzą one z pliku WSDL.

W soap_version opcja określa klienta SOAP 1.1 lub 1.2, SOAP.

Do uwierzytelnienia HTTP, możesz skorzystać z opcji logowania i hasła. Dokonywania połączeń HTTP za pośrednictwem serwera proxy, należy skorzystać z opcji proxy_host, proxy_port, proxy_login i proxy_password. Dla klienta z certyfikatem autentyczności HTTPS należy użyć opcji local_cert i hasło.
Kompresja pozwala korzystać z kompresji HTTP SOAP żądań i odpowiedzi.

opcja Kodowanie  określa wewnętrzne kodowanie znaków. Ta opcja nie zmienia kodowania SOAP (jest to zawsze UTF-8), ale konwertuje go do ciągów.

W classmap opcja może być używana do mapowania niektórych typów WSDL klas PHP. Ta opcja musi być tablicą rodzajów kluczy z WSDL , jak i nazwą klasy PHP jako wartości.

Ustawianie opcji umożliwia śledzenie wykorzystania metod SoapClient-> __getLastRequest, SoapClient-> __getLastRequestHeaders, SoapClient-> __getLastResponse i SoapClient-> __getLastResponseHeaders.

Wyjątkiem opcja jest wartość logiczna określa, czy  błędy SOAP  wyrzucać jako wyjątki typu SoapFault.W connection_timeout opcja określa limit czasu w sekundach dla połączeń usług SOAP. Ta opcja nie definiuje czasu dla usług z powolną odpowiedzią.


W typemap opcja ta jest tablicą typu mapowań. 

 Napisz Artyku³

Listing//Pzykład #1 SoapClient

<?php

$client = new SoapClient("some.wsdl");

$client = new SoapClient("some.wsdl", array('soap_version'   => SOAP_1_2));

$client = new SoapClient("some.wsdl", array('login'          => "some_name",
                                            'password'       => "some_password"));

$client = new SoapClient("some.wsdl", array('proxy_host'     => "localhost",
                                            'proxy_port'     => 8080));

$client = new SoapClient("some.wsdl", array('proxy_host'     => "localhost",
                                            'proxy_port'     => 8080,
                                            'proxy_login'    => "some_name",
                                            'proxy_password' => "some_password"));

$client = new SoapClient("some.wsdl", array('local_cert'     => "cert_key.pem"));

$client = new SoapClient(null, array('location' => "http://localhost/soap.php",
                                     'uri'      => "http://test-uri/"));

$client = new SoapClient(null, array('location' => "http://localhost/soap.php",
                                     'uri'      => "http://test-uri/",
                                     'style'    => SOAP_DOCUMENT,
                                     'use'      => SOAP_LITERAL));

$client = new SoapClient("some.wsdl",
  array('compression' => SOAP_COMPRESSION_ACCEPT | SOAP_COMPRESSION_GZIP));

$server = new SoapClient("some.wsdl", array('encoding'=>'ISO-8859-1'));

class MyBook {
    public $title;
    public $author;
}

$server = new SoapClient("books.wsdl", array('classmap' => array('book' => "MyBook")));

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors