Loading:


Sprawdzenie typu przeglądarki jej wersji oraz systemu operacyjnego

Funkcja wyświetla informacjie o rodzaju i wersji przeglądarki użytkownika oraz jego systemie operacyjnymNapisz Artyku³

Listing


<?php

function find_browser() {
    // Okreœla system operacyjny, jego wersję i typ przeglšdarek użytkowników.
    $browser_info = array(
        "name"    => "Unknown",
        "version" => "Unknown",
        "OS"      => "Unknown",
    );
    // Uzyskuje agenta użytkownika.
    if (!empty($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"])) {
        $agent = $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
    }
       
    // Znajduje system operacyjny.
    if (preg_match('/win/i', $agent)) {
        $browser_info["OS"] = "Windows";
    } else if (preg_match('/mac/i', $agent)) {
        $browser_info["OS"] = "Macintosh";
    } else if (preg_match('/linux/i', $agent)) {
        $browser_info["OS"] = "Linux";
    }

    if (preg_match('/opera/i', $agent)) {
    // Musimy zaczšć od Opery, ponieważ jej identyfikator pasuje także do łańcucha właœciwego przeglšdarce IE.
        $browser_info["name"] = "Opera";
        $agent = stristr($agent, "Opera");
        if (strpos("/", $agent)) {
            $agent = explode("/", $agent);
            $browser_info["version"] = $agent[1];
        } else {
            $agent = explode(" ", $agent);
            $browser_info["version"] = $agent[1];
        }
    } else if (preg_match('/msie/i', $agent)) {
        $browser_info["name"] = "Internet Explorer";
        $agent = stristr($agent,"msie");
        $agent = explode(" ", $agent);
        $browser_info["version"] = str_replace(";", "", $agent[1]);
    } else if (preg_match('/firefox/i', $agent)) {
        $browser_info["name"] = "Firefox";
        $agent = stristr($agent, "Firefox");
        $agent = explode("/", $agent);
        $browser_info["version"] = $agent[1];
    } else if (preg_match('/safari/i', $agent)) {
        $browser_info["name"] = "Safari";
        $agent = stristr($agent, "Safari");
        $agent = explode("/", $agent);
        $browser_info["version"] = $agent[1];
    } else if (preg_match('/netscape/i', $agent)) {
        $browser_info["name"] = "Netscape Navigator";
        $agent = stristr($agent, "Netscape");
        $agent = explode("/", $agent);
        $browser_info["version"] = $agent[1];
    } else if (preg_match('/Gecko/i', $agent)){
        $browser_info["name"]= 'Mozilla';
        $agent = stristr($agent, "rv");
        $agent = explode(":", $agent);
        $agent = explode(")", $agent[1]);
        $browser_info["version"] = $agent[1];
    }
    return $browser_info;
}

print_r(find_browser());

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors