Loading:


mixed next
mixed next ( array &$tablica )


Przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy i jedną pozycję do przodu i zwraca element tablicy aktualnie wskazywany przez wskaźnik, lub FALSE jeśli nie ma już więcej elementów.

next() zachowuje się jak current(), ale z jedną różnicą. Przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy o jeden element do przodu przed zwróceniem wartości elementu. Oznacza to, że zwraca następny element tablicy i przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy o jeden element do przodu. Jeśli przesunięcie wewnętrznego wskaźnika tablicy powoduje przesunięcie poza koniec listy elementów, next() zwraca FALSE.

Ostrzeżenie

Ta funkcja może zwrócić logiczne FALSE, ale także zwykłą wartość rozpoznawaną jako FALSE, na przykład 0 lub "". Więcej informacji w rozdziale dotyczącym typów logicznych. Użyj operatora === aby sprawdzić wartość zwracaną przez tę funkcję.

Informacja: Nie będziesz mógł odróznić końca tablicy od elementu FALSE typu bool'owskiego. Aby poprawnie przejść przez tablicę, która może zawierać elementy FALSE, zobacz funkcję each().Napisz Artykuł

Listing


//Example #1 Przykład użycia funkcji next() i podobnych

<?php
$transport = array('stopa', 'rower', 'samochód', 'samolot');
$tryb = current($transport); // $tryb = 'stopa';
$tryb = next($transport);    // $tryb = 'rower';
$tryb = next($transport);    // $tryb = 'samochód';
$tryb = prev($transport);    // $tryb = 'rower';
$tryb = end($transport);     // $tryb = 'samolot';
?>
 


kontakt w sprawie miejscaDodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Treść komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors