Loading:


NetStream onMetaData [AS 2]

Klasa: NETStream

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 7+

 

Wywołuje się, gdy Flash Player odbierze opisaną informację osadzoną w odtwarzanym pliku FLV.

 

Flash Video Exporter (versja 1.1 lub wyższa) osadza informacje video: długość, data stworzenia oraz inne infroamcje o pliku. Różne video dekodery osadzają inne zbiory meta danych.

 

Te zdarzenie jest wykonywane po wywołaniu metody NetStream.play(), ale przed odtwarzanie video.

 

W wielu przypadkach, wartość długości osadzonego pliku FLV równa się aktualnej długości, ale nie jest to identyczna wartość.

 

Zdarzenie onCuePoint() odbiera obiekt z podanymi właściwościami:

 

Nazwa

Opis

name

Nazwa danego punktu sygnałoego, kiedy osadzono plik FLV.

time

Czas w sekundach, w których punkt sygnałowy wystąpił w pliku video podczas odtwarzania.

type

Typ punktu sygnałowego: "navigation" lub "event".

parameters

Dołączona tablica nazwa/wartość par ciągów znaków określających punktsygnałowy. Każdy dostępny ciąg może być tutaj użyty jako nazwa bądź wartość.Napisz Artyku³

Listing

var nc:NetConnection = new NetConnection();
nc.connect(null);
var ns:NetStream = new NetStream(nc);

ns.onMetaData = function(infoObject:Object) {
    for (var propName:String in infoObject) {
        trace(propName + " = " + infoObject[propName]);
    }
};

ns.play("http://www.helpexamples.com/flash/video/water.flv");

//zwróci:

canSeekToEnd = true
 videocodecid = 4
 framerate = 15
 videodatarate = 400
 height = 215
 width = 320
 duration = 7.347

 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors