Loading:


BitmapData.compare [AS 2]

Klasa: BitmapData

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

public compare(innaBitmapa:BitmapData) : Object

 

Porównuje twa obiekty typu BitmapData. Jeśli drugi obiekt posiada takie same wymiary (wysokość oraz szzerokość), metoda ta zwróci nowy obiekt  BitmapData, w którym każdy piksel jest "róźnicą" pomiędzy pikselami w dwóch źródłach obiektów:

 

 • Jeśli dwa piksele są równe, wtedy róźnica dla tego piksela równa się 0x00000000.
 • Jeśli dwa piksele są różne od siebie wartościami RGB (ignorując kanał alpha), "różnicą" jest piksel o wartości 0xFFRRGGBB gdzie RR/GG/BB są indywidualnymi "różnicami" wartości pomiędzy czerwonym, zielonym oraz niebieskim kanałem.
 • Jeśli tylko kanał alpha jest "różnicą" dzielącą oba obiekty, wtedy wartość pikselu wynosi 0xZZFFFFFF, gdzie ZZ jest "różnicą w wartości na kanale alpha.

 

Dla przykładu, rozważmy podane dwa obiekty klasy BitmapData:

 

var bmd1:BitmapData = new BitmapData(50, 50, true, 0xFFFF0000);
var bmd2:BitmapData = new BitmapData(50, 50, true, 0xCCFFAA00);
var diffBmpData:BitmapData = bmd1.compare(bmd2);

 

Wskazówka: Kolory użyte do wypełnienia tych dwóch obiektów posiadają trochę inne wartości kolorów RGB (0xFF0000 oraz 0xFFAA00). Wynik metody compare() będzie nowy obiekt klasy BitmapData z każdym pikselem pokazującym na róźnicę w kolorach RGB pomiędzy tymi bitmapami.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors