Loading:


bool ctype_alnum
bool ctype_alnum ( string $text )

 

Sprawdza, czy wszystkie znaki  przewidziane w ciągu, tekstu, są alfanumeryczne. W standardowej C regionalne są tylko litery [a-zA-Z].

 

Parametry

 

text

 

ciąg testowy


Zwracane wartości

 

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli każdy znak w tekście jest listem lub jest cyfrowy, FALSE w przeciwnym wypadku.

 Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 A ctype_alnum() przykład (używając domyślnego locale)

<?php
$strings = array('AbCd1zyZ9', 'foo!#$bar');
foreach ($strings as $testcase) {
    if (ctype_alnum($testcase)) {
        echo "The string $testcase consists of all letters or digits.\n";
    } else {
        echo "The string $testcase does not consist of all letters or digits.\n";
    }
}
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

Ciąg AbCd1zyZ9 składa się z wszystkich liter lub cyfr.
Ciąg foo! # $ Bar nie składają z liter lub cyfr.


   
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors