Loading:


Color() [AS 2]

Color() jest obiektem Flasha, a nie właściwością klipu filmowego. Ponieważ jednak obiekty typu Color mogą sterować kolorem klipów filmowych, wartości koloru klipu filmowego można potraktować jak właściwość definiowaną przez użytkownika. Jak to bywa przy używaniu obiektów najpierw musimy stworzyć nowy obiekt Color, a potem przypisać mu metodę oraz parametry.

 

Metody obiektu Color

Metoda Definicja Opcje
setRGB

Powoduje zmianę kolorów RGB dla określonego obiektu Color (czyli

związanego z nim klipu filmowego). Ta metoda powoduje zmianę

wszystkich kolorów w docelowym klonie na jeden, jednolity kolor RGB.

odwołanie.setRGB(0xRRGGBB);

Odwołanie jest nazwa obiektu

Color. R-czerwony G-zielony

B-nibieski

getRGB Zwraca kolor przypisany przez ostatnie polecenie setRGB. Uzyj tej moteody, jeśli chcesz zastosować kolor jednego obiektu dla innego. Możesz również pobrać wartości koloru z dowolnego klipu z przypisanym efektem Tilt.

odwołanie.getRGB();

Ta metdoa nie wymaga

żadnych argumentów.

setTransform Przesuwa wartości skladowych RGB oraz wartości procentowe dla określonego obiektu Color (czyli związanego z nim klipu filmowego). Efekt jej działąnia jest podobny do zmiany parametrów w oknie dialogowym Advanced Effect (efekty zaawansowane) przy wybranej z inspektora właściwości Advanced (zaawansowane).

odwołanie.setTransform(obiekt

kolorTransform);

Nazwa obiektkolorTransform jest nazwą obiektu, który zaiwera wartości procentowe i przesunięcia składników koloru oraz przezroczystości.

getTransform Zwraca wartość przypisane przez ostatnie polecenie setTransform. Używaj tej metody w celu przypisania zmian kolorów do innego obiektu Color.

odwołanie.getTransform();

Ta metoda nie wymaga żadnych argumentów.

 

Właściwości obiektu colorTransform:

wartość opis przedział wartości
ra wartość procentowa kanału czerownego -100 - 100
rb wartość przzesunięcia kanalu czerwonego -255 - 255
ga wartość procentowa kanału zielonego -100 - 100
gb wartość przesunięcia kanału zielonego -255 - 255
ba wartość procentowa kanału niebieskiego
-100 - 100
bb wartość przsunięcia kanału niebieskiego -255 - 255
aa wartość procentowa kanału przezroczystości
-100 - 100
ab wartość przesunięcia kanału przezroczystości -255 - 255

 

Kompatybilność: Flash5+Napisz Artyku³

Listing

//funkcja zmienia kolor RGB na biały
function zmianaKoloru(klipFilmowy) {
nowyKolor = new Color(klipFilmowy);
nowyKolor = setRGB(0xFFFFFF);
}

//funkcja pobiera kolor RGB
function zmianaKoloru(klipFilmowy) {
nowyKolor = klipFilmowy.getRGB(0xFFFFFF);
}

//funkcja zmienia kolor za pomocą setTransform
function zmianaKoloru(klipFilmowy) {
nowyKolor = new Color(klipFilmowy);
kolor = {
ra:'100',
rb:'0',
ga:'100',
gb:'0',
ba:'100',
bb:'0',
aa:'100',
bb:'0'
};
klipFilmowy.setTransform(kolor);
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors