Loading:


Budzik - Zegar z ustawieniem alarmu i wykonaniem akcji przejścia na wybraną witrynę

Budzik Zegar z ustawieniem alarmu i wykonaniem akcji przejścia na wybraną witrynę

 Napisz Artyku³

Listing

*****HEAD*****

<style type="text/css">

#jsalarmclock{
font-family: Tahoma;
font-weight: bold;
font-size: 12px;
}

#jsalarmclock div{
margin-bottom: 0.8em;
}

#jsalarmclock div.leftcolumn{
float: left;
width: 150px;
font-size: 13px;
background-color: lightyellow;
clear: left;
}

#jsalarmclock span{
margin-right: 5px;
}

</style>

<script type="text/javascript">

var jsalarm={
   padfield:function(f){
      return (f<10)? "0"+f : f
   },
   showcurrenttime:function(){
      var dateobj=new Date()
      var ct=this.padfield(dateobj.getHours())+":"+this.padfield(dateobj.getMinutes())+":"+this.padfield(dateobj.getSeconds())
      this.ctref.innerHTML=ct
      this.ctref.setAttribute("title", ct)
      if (typeof this.hourwake!="undefined"){ //if alarm is set
         if (this.ctref.title==(this.hourwake+":"+this.minutewake+":"+this.secondwake)){
            clearInterval(jsalarm.timer)
            window.location=document.getElementById("musicloc").value
         }
      }
   },
   init:function(){
      var dateobj=new Date()
      this.ctref=document.getElementById("jsalarm_ct")
      this.submitref=document.getElementById("submitbutton")
      this.submitref.onclick=function(){
         jsalarm.setalarm()
         this.value="Alarm Set"
         this.disabled=true
         return false
      }
      this.resetref=document.getElementById("resetbutton")
      this.resetref.onclick=function(){
      jsalarm.submitref.disabled=false
      jsalarm.hourwake=undefined
      jsalarm.hourselect.disabled=false
      jsalarm.minuteselect.disabled=false
      jsalarm.secondselect.disabled=false
      return false
      }
      var selections=document.getElementsByTagName("select")
      this.hourselect=selections[0]
      this.minuteselect=selections[1]
      this.secondselect=selections[2]
      for (var i=0; i<60; i++){
         if (i<24) //If still within range of hours field: 0-23
         this.hourselect=new Option(this.padfield(i), this.padfield(i), false, dateobj.getHours()==i)
         this.minuteselect=new Option(this.padfield(i), this.padfield(i), false, dateobj.getMinutes()==i)
         this.secondselect=new Option(this.padfield(i), this.padfield(i), false, dateobj.getSeconds()==i)

      }
      jsalarm.showcurrenttime()
      jsalarm.timer=setInterval(function(){jsalarm.showcurrenttime()}, 1000)
   },
   setalarm:function(){
      this.hourwake=this.hourselect.options[this.hourselect.selectedIndex].value
      this.minutewake=this.minuteselect.options[this.minuteselect.selectedIndex].value
      this.secondwake=this.secondselect.options[this.secondselect.selectedIndex].value
      this.hourselect.disabled=true
      this.minuteselect.disabled=true
      this.secondselect.disabled=true
   }
}

</script>

*****BODY*****

<form action="" method="">
<div id="jsalarmclock">
<div><div class="leftcolumn">Current Time:</div> <span id="jsalarm_ct" style="letter-spacing: 2px"></span></div>
<div><div class="leftcolumn">Set Alarm:</div> <span><select></select> Hour</span> <span><select></select> Minutes</span> <span><select></select> Seconds</span></div>
<div><div class="leftcolumn">Set Alarm Action:</div> <input type="text" id="musicloc" size="55" value="http://www.youtube.com/watch?v=v1zY_tV5kaQ" /> <span style="font: normal 11px Tahoma">*Location of page to launch</span></div>
<input type="submit" value="Set Alarm!" id="submitbutton" /> <input type="reset" value="reset" id="resetbutton" />
</div>
</form>


<script type="text/javascript">

jsalarm.init()

</script>
Dodano przez: naitsabessb Ranga: Poziom 5 Punktów: 100
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors