Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Deklarowanie statycznych funkcji oraz zmiennych w klasach - static [AS 2]

Flash umożliwia wstawianie tekstu w pola tekstowe na różne sposoby. Często jeden projekt zaiwera różne rodzaje tekstu - każdy z typów stosowany jest w specyficzny sposób.
Kategoria: Flash > Kursy


Czy PHP wspomaga statyczne metody i zmienne?

Kontroler static stosuje się do deklarowania zmiennych lub funkcji, które mają być zapamiętywane nie w obiektach, ale w klasach tych obiektów.
Kategoria: Artykuły > PHP


Rodzaje pól tekstowych we Flashu

W tym rozdziale zapoznamy się na początek z podstawowymi oraz tymi bardziej zaawansowanymi modyfikatorami zmiennych oraz metod. Między innymi poruszymy: zmienne oraz funkcje statyczne, finalne metody, stałe zmienne oraz metody. Część 3 kursu AS3 to także zagadnienia dotyczące jak wcześniej zapowiedziano programowanie zorientowanego obiektowo (ZO) takimi jak: dziedziczenie - extends, wykorzystywanie operatora super (), nadpisywanie metod - override (), używanie interfejsów - implements. a więc zapraszamy dalej..
Kategoria: Flash > Artykuły


Kurs ActionScript 3 dla początkujących - część 3

Klasa TextField jest używana do tworzenia obszarów dla tekstów wyświetlanych oraz wejściowych.
Kategoria: Flash > Kursy


Klasa TextField [AS 2]

Tak, PHP od wersji 5.0 wprowadziło support dla słowa static przed metodami oraz klasowymi zmiennymi
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors