Loading:


bool is_object
bool is_object ($var )

Stwierdzi, czy dana zmienna jest obiektem.

Parametry

var


Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli parametr jest obiektem, FALSE w przeciwnym wypadku.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 is_object() example

<?php
// Deklaracja prostej funkcji powinna zwracać
// tablicę z naszego obiektu
function get_students($obj)
{
    if(!is_object($obj))
    {
        return(false);
    }

    return($obj->students);
}

// Deklaruje nową instancje klasy i wypełnia ją
// jakimiś wartościami
$obj = new stdClass;
$obj->students = Array('Kalle', 'Ross', 'Felipe');

var_dump(get_students(NULL));
var_dump(get_students($obj));
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors