Loading:


Klasa Microphone [AS 2]

Klasa: Microphone

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

Klasa Microphone pozwala ci na przechwytywanie dźwięków z mikrofonu podłączonego do komputera w odtwarzaczu Flash Player.

 

Klasa Microphone jest głównie do użytku z Flash Media Server ale również może być użyta na standardowym serwerze, na przykład do przekazu dźwięków z mikrofonu przez głośniki do twojego systemu.

 

UWAGA: Flash Player wyświetla okno dialogowe [Privacy dialog box], które pozwala ci wybrać czy pozwolić czy też zablokować dostęp do mikrofonu. Z tego względu, upewnij się, że twój film ma przynajmniej wymiary 215 x 138 pikseli.

 

Użytkownicy oraz administratorzy mogą również wyłączyć mikrofon od Flash'a.

 

Aby stworzyć referencje do obiektu Microphone, użyj metody Microphone.get() .

 

Dostępne właściwości dla klasy Microphone

Typ

Nazwa

Opis

 

activityLevel:Number [odczyt-tylko]

Wartość liczbowa określająca ilość wykrytego dźwięku z mikrofonu.

 

gain:Number [odczyt-tylko]

Ilość zwiększania sygnału dla mikrofonu.

 

index:Number [odczyt-tylko]

Bazująca na zerze liczba określająca indeks mikrofonu, jako refleksja zwróconej tablicy przez Microphone.names.

 

muted:Boolean [odczyt-tylko]

Wartość logiczna określająca, czy użytkownik nadał dostęp do mikrofonu (FALSE), czy też nie (TRUE).

 

name:String [odczyt-tylko]

Ciąg znaków określający nazwę aktualnego urządzenia przechwytującego dźwięk, zwrócony przez sprzęt.

static

names:Array [odczyt-tylko]

Sprowadza tablice ciągów znaków, nazw wszystkich dostępnych urządzeń przechwytujących dźwięk, bez wyświetlania okna dialogowego [Flash Player Privacy Settings].

 

rate:Number [odczyt-tylko]

Tempo w jakim mikrofon zgrywa dźwięk, podana w kHz.

 

silenceLevel:Number [odczyt-tylko]

Liczba określająca ilość potrzebnego dźwięku aby zaktywować mikrofon oraz wywołać Microphone.onActivity(true).

 

silenceTimeOut:Number [odczyt-tylko]

Wartość liczbowa reprezentująca liczbę milisekund pomiędzy czasem wykrycia zatrzymania odbierania dźwięków z mikrofonu oraz czasem wywołania funkcji Microphone.onActivity(false) .

 

useEchoSuppression:Boolean [odczyt-tylko]

Wartość logiczna; wskazuje TRUE jeśli tłumienie echa jest włączone, lub FALSE w innym wypadku.

 

Dostępne zdarzenia dla klasy Microphone

Nazwa

Opis

onActivity = function(aktywny:Boolean) {}

Wywołuje się, kiedy mikrofon zaczyna lub kończy odbieranie dźwięku.

onStatus = function(infoObiekt:Object) {}

Wywołuje się, kiedy użytkownik udostępni, lub też nie dostęp do mikrofonu.


Dostępne metody dla klasy Microphone

Typ

Nazwa

Opis

static

get([index:Number]) : Microphone

Zwraca referencje do obiektu Microphone dla pobierania dźwięku.

 

setGain(gain:Number) : Void

Ustawia przedrostek mikrofonu, który jest ilością wzmocnienia mikrofonu przed transmitowaniem go.

 

setRate(tempo:Number) : Void

Ustawia tempo, w kHz, na którym mikrofon powinien wychwytywać dźwięk.

 

setSilenceLevel(poziomCiszy:Number, [czas:Number]) : Void

Ustawia minimalny pułap poziomu oraz czas, który powinien być brany pod uwagę, gdy mikrofon nie spełnia dźwiękowych poziomowych oraz czasowych pułapów.

 

setUseEchoSuppression(uzyjTlumienia:Boolean) : Void

Określa, czy tłumienie echa ma byc włączone do audio kodera.Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors