Loading:


Zapis do pliku txt

Operacje na plikach w PHP nie jest rzeczą skomplikowaną. Spróbuje w jasny sposób przedstawić zapis do pliku oraz jego odczyt.

Zapis do pliku

Funkcja is_writeable() sprawdza czy dany plik istnieje i czy jest do zapisu i jeśli obydwa warunki są spełnione zwraca TRUE w przeciwnym wypadku FALSE

 

fopen() pobiera uchwyt (powiedzmy, że nawiązuje połączenie) pliku. Jest dwu argumentową funkcją gdzie pierwszy argument to adres pliku, a drugi rodzaj nawiązanego połączenia. Istnieje kilka typów "połączeń".

 • "a" - Otwiera plik do zapisu Dane będą dodawane na końcu pliku.
 • "a+" - Otwiera plik do odczytu i zapisu. Dane będą dodawane na końcu pliku.
 • "r" - Otwiera plik tylko do odczytu.
 • "r+" - Otwiera plik do odczytu i zapisu. Dane będą dodawane na początku pliku.
 • "w" - Otwiera plik tylko do zapisu i kasuje poprzednią zawartość. Jeśli plik nie istnieje zostanie on stworzony.
 • "w+" - Otwiera plik do zapisu i odczytu. Zawartość pliku zostaje skasowana. Jeśli plik nie istnieje zostanie on stworzony.

fwrite() dopisuje dane podane w drugim argumencie funkcji do pliku o uchwycie podanym w pierwszym argumencie. Znak " "; jest znakiem końca linii.

fclose() zamyka połączenie z plikiem.

Pamiętajmy również o ustawieniu odpowiednich uprawnień dla pliku - chmod o wartości 666.Napisz Artyku³

Listing

<?php

$nazwa_pliku = "plik.txt";

if (is_writeable($nazwa_pliku))
  {
   if ($plik = fopen($nazwa_pliku, "a"))
     {
      if (fwrite($plik, "Linia pierwsza"."
"
."Linia druga") !== FALSE) echo "Zapis do pliku zakończył się powodzeniem...";
        else echo "Zapis do pliku się nie powiódł...";

      fclose($plik);

     } else echo "Nie mogę nawiązać połączenia z plikiem...";

  } else echo "Do pliku nie można dopisać informacji lub on nie istnieje..."
 
?>
Dodano przez: rambo Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
wszystko dziala jak nalezy dzieki
autor: gokis | 12656 | 2011-11-12 20:02:16


  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors