Loading:


Kolory przepływające przez tekst

Skrypt wyświetla aplet w którym różne kolory przepływają przez przykładowy tekst.

Aby stworzyć Aplet Java tworzymy najpierw kod Java w pliku plik.class a następnie tworzymy odwołanie do niego w HTML poprzez znacznik <aplet></aplet>Napisz Artyku³

Listing


// Kod HTML

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
<APPLET
        code      = "kodJava.class"
        text      = "http://funkcje.net"
        fontsize  = "30"
        speedstep = "1"
        sleepInterval = "5"
        width     = "600"
        height    = "150">
</APPLET>
</BODY>
</HTML>//Kod Java kodJava.class

import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import java.applet.*;

public
class Aplet extends Applet implements Runnable
{
  int x, y, speedStep;
  int appWidth, appHeight;
  int strWidth, strHeight, strMaxDescent;
  int sleepInterval;
  int colorTable[];
  String napis;
  Font fontTimesRoman;
  BufferedImage img;
  Graphics gDC, mDC;
  boolean stopped = false;
  public void init()
  {
    if((napis = getParameter("text")) == null)
      napis = "Brak parametru text!";

    String strFontSize;
    int fontSize;
    if((strFontSize = getParameter("fontsize")) == null)
      strFontSize = "36";

    try{
       fontSize = Integer.parseInt(strFontSize);
    }
    catch(Exception e){
      fontSize = 36;
    }

    String strSleepInterval;
    if((strSleepInterval = getParameter("sleepInterval")) == null)
      strSleepInterval = "1";
    try{
        sleepInterval = Math.abs(Integer.parseInt(strSleepInterval));
    }
    catch(Exception e){
      sleepInterval = 1;
    }

    appWidth = getWidth();
    appHeight = getHeight();

    fontTimesRoman = new Font ("TimesRoman", Font.BOLD, fontSize);
    img = (BufferedImage) createImage(appWidth, appHeight);
    mDC = img.getGraphics();
    gDC = getGraphics();

    gDC.setFont(fontTimesRoman);
    FontMetrics fm = gDC.getFontMetrics();
    strHeight = fm.getHeight();
    strWidth = fm.stringWidth(napis);
    strMaxDescent = fm.getMaxDescent();

    x = (int)((appWidth - strWidth) / 2);
    y = (int)((appHeight + strHeight) / 2);

    colorTable = new int[512 + 2 * strWidth];
    for(int i = 0; i < 255; i++){
      colorTable[strWidth + i] = i * 65536 + 0 * 256 + i;
      colorTable[strWidth + 255 + i] = (255 - i) * 65536 + 0 * 256 + 255 - i;
    }
    for(int i = 0; i < strWidth; i++){
      colorTable[i] = 0;
      colorTable[512 + strWidth + i] = 0;
    }
  }
  public void start()
  {
    Thread thread = new Thread (this);
    thread.start();
  }
  public void stop()
  {
    stopped = true;
  }
  public void run()
  {
    Color color = new Color(0, 0, 0);
    mDC.setColor (color);
    mDC.setFont (fontTimesRoman);
    mDC.clearRect(0, 0, appWidth, appHeight);
    int backgroundColor = img.getRGB(0, 0);
    int arrPos = 0, k = 1;
    mDC.drawString (napis, x, y);
    int color1 = 0;
    while (!stopped){
      for (int i = 0; i < strWidth; i++){
        color1 = colorTable[arrPos + i];
        for (int j = 0; j < strHeight; j++){
          int posX = x + i;
          int posY = y - strHeight + strMaxDescent + j;
          if (img.getRGB(posX, posY) != backgroundColor){
            img.setRGB(posX, posY, color1);
          }
        }
      }
      arrPos += k;
      if(arrPos >= colorTable.length - strWidth || arrPos <= 0) k = -k;
      gDC.drawImage (img, 0, 0, this);
      try{
        Thread.sleep(sleepInterval);
      }
      catch (InterruptedException e){
      }
    }
  }
}

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors