Loading:


Microphone onStatus [AS 2]

Klasa: Microphone

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

Wywołuje się, kiedy użytkownik udostępni, lub też nie dostęp do mikrofonu.

 

Jeśli chcez zaaregować na te zdarzenie, wtedy musisz stworzyc funkcję, aby przetwarzać jej informacje obiektu generowanego przez mikrofon.

 

Kiedy plik SWF próbuje uzyskać dostęp do mikrofonu, Flash Player wyświetla okno dialogowe [Privacy dialog box], które pozwala wybrać użytkownikowi dostęp lub jego brak.

 

 • Jeśli użytkownik udostępni mikrofon, wtedy Microphone.muted właściwość jest ustawiana na FALSE, oraz te zdarzenie jest wywoływane z inforamcją dla obiektu "Microphone.Unmuted" oraz właściwość level jest ustawiana na "Status".
 • Jeśli użytkownik nie udostępni mikrofon, wtedy Microphone.muted właściwość jest ustawiana na TRUE, oraz te zdarzenie jest wywoływane z inforamcją dla obiekt "Microphone.Muted" oraz właściwość level jest ustawiona na "Status".


Napisz Artyku³

Listing

this.createTextField("muted_txt", this.getNextHighestDepth(), 10, 10, 100, 22);
muted_txt.autoSize = true;
muted_txt.html = true;
muted_txt.selectable = false;
muted_txt.htmlText = "<a href=\"asfunction:System.showSettings\"><u>Click Here</u></a> to Allow/Deny access.";
this.createEmptyMovieClip("sound_mc", this.getNextHighestDepth());
var active_mic:Microphone = Microphone.get();
sound_mc.attachAudio(active_mic);
active_mic.onStatus = function(infoObj:Object) {
    status_txt._visible = active_mic.muted;
    muted_txt.htmlText = "Status: <a href=\"asfunction:System.showSettings\"><u>"+infoObj.code+"</u></a>";
};
this.createTextField("status_txt", this.getNextHighestDepth(), 0, 0, 100, 22);
status_txt.html = true;
status_txt.autoSize = true;
status_txt.htmlText = "<font size='72' color='#FF0000'>muted</font>";
status_txt._x = (Stage.width-status_txt._width)/2;
status_txt._y = (Stage.height-status_txt._height)/2;
status_txt._visible = active_mic.muted;
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors