Loading:


Godzina słownie.

Witam oto skrypt, który pokaże na Waszej stronie godzine słownie czyli np. Dwudziesta Osiem.

Bazuje na tablicach.



Napisz Artyku³

Listing

<?php
$cgodzina = date("G");
$godzina=array('1' => 'Pierwsza',
               '2' => 'Druga',
                           '3' => 'Trzecia',
                           '4' => 'Czwarta',
                           '5' => 'Piąta',
                           '6' => 'Szosta',
                           '7' => 'Siodma',
                           '8' => 'Osma',
                           '9' => 'Dziewiata',
                           '10' => 'Dziesiata',
                           '11' => 'Jedynasta',
                           '12' => 'Dwunasta',
                           '13' => 'Trzynasta',
                           '14' => 'Czternasta',
                           '15' => 'Pietnasta',
                           '16' => 'Szesnasta',
                           '17' => 'Siedemnasta',
                           '18' => 'Osiemnasta',
                           '19' => 'Dziewietnasta',
                           '20' => 'Dwudziesta',
                           '21' => 'Dwudziesta pierwsza',
                           '22' => 'Dwudziesta druga',
                           '23' => 'Dwudziesta trzecia',
                           '24' => 'Dwudziesta czwarta');
$cminuty = date("i");
$minuty=array('01' => 'Jeden',
              '02' => 'Dwa',
                          '03' => 'Trzy',
                          '04' => 'Cztery',
                          '05' => 'Piec',
                          '06' => 'Szesc',
                          '07' => 'Siedem',
                          '08' => 'Osiem',
                          '09' => 'Dziewiec',
                          '10' => 'Dziesiec',
                          '11' => 'Jedynascie',
                          '12' => 'Dwanascie',
                          '13' => 'Trzynascie',
                          '14' => 'Czternascie',
                          '15' => 'Pietnascie',
                          '16' => 'Szesnascie',
                          '17' => 'Siedemnascie',
                          '18' => 'Osiemnascie',
                          '19' => 'Dziewietnascie',
                          '20' => 'Dwadziescia',
                          '21' => 'Dwadziescia jeden',
                          '22' => 'Dwadziescia dwa',
                          '23' => 'Dwadziescia trzy',
                          '24' => 'Dwadziescia cztery',
                          '25' => 'Dwadziescia piec',
                          '26' => 'Dwadziescia szesc',
                          '27' => 'Dwadziescia siedem',
                          '28' => 'Dwadziescia osiem',
                          '29' => 'Dwadziescia dziewiec',
                          '30' => 'Trzydzieści',
                          '31' => 'Trzydzieści jeden',
                          '32' => 'Trzydzieści dwa',
                          '33' => 'Trzydzieści Trzy',
                          '34' => 'Trzydzieści trzy',
                          '35' => 'Trzydzieści cztery',
                          '36' => 'Trzydzieści piec',
                          '37' => 'Trzydzieści szesc',
                          '38' => 'Trzydzieści siedem',
                          '39' => 'Trzydzieści osiem',
                          '40' => 'Trzydzieści dziewiec',
                          '41' => 'Czterdziesci',
                          '42' => 'Czterdziesci jeden',
                          '43' => 'Czterdziesci dwa',
                          '44' => 'Czterdziesci trzy',
                          '45' => 'Czterdziesci piec',
                          '46' => 'Czterdziesci szesc',
                          '47' => 'Czterdziesci siedem',
                          '48' => 'Czterdziesci osiem',
                          '49' => 'Czterdziesci dziewiec',
                          '50' => 'Piecdziesiat',
                          '51' => 'Piecdziesiat jeden',
                          '52' => 'Piecdziesiat dwa',
                          '53' => 'Piecdziesiat trzy',
                          '54' => 'Piecdziesiat cztery',
                          '55' => 'Piecdziesiat piec',
                          '56' => 'Piecdziesiat szesc',
                          '57' => 'Piecdziesiat siedem',
                          '58' => 'Piecdziesiat osiem',
                          '59' => 'Piecdziesiat dziewiec');
                         
$godziny = $godzina[$cgodzina];
$minuta = $minuty[$cminuty];

echo 'Obecna Godzina to:';
echo '&nbsp;';
echo '<b>';
echo $godziny;
echo '</b>';
echo '&nbsp;';
echo '<b>';
echo $minuta;
echo '</b>';
?>




Dodano przez: nad3jf Ranga: Poziom 10 Punktów: 400
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    








funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors