Loading:


Ograniczenie liczby odwiedzin z jednego adresu IP

Skrypt ogranicza ilość odwiedzin naszej strony dla jednego adresu IP.Napisz Artyku³

Listing


//Kod SQL

CERATE TABLE HITSCOUNT(
IP VARCHAR(15),
HITS INTEGER
)


//skrypt ograniczający ilość odwiedzin index.php

<?PHP

//TU USTAWIAMY ILE ODWOŁAŃ MOŻE BYĆ Z JEDNEGO ADRESU IP
$maxHits = 100;

function updateHits($ip)
{
  if(!$link = mysql_connect("localhost", "login", "hasło")){
    echo("Problem z połączeniem z bazą danych.");
    return false;
  }
  if(!mysql_select_db("nazwa_bazy")){
    echo("Problem z połączeniem z bazą danych.");
    mysql_close($link);
    return false;
  }
  $query = "SELECT HITS FROM HITSCOUNT WHERE IP='".$ip."'";

  if(!$result = mysql_query($query)){
    echo("Problem z bazą danych. Odrzucone zapytanie.");
    mysql_close($link);
    return false;
  }
  if(!$row = mysql_fetch_array($result)){
    $query = "INSERT INTO HITSCOUNT(IP, HITS) VALUES ";
    $query .= "('".$ip."', 1)";
    if(!$result = mysql_query($query)){
      $result2 = false;
    }
    else{
      $result2 = 1;
    }
    mysql_close($link);
    return $result2;
  }

  $hits = $row[0];
  $hits++;

  $query = "UPDATE HITSCOUNT SET HITS=$hits WHERE IP='".$ip."'";
  if(!$result = mysql_query($query)){
    //echo("Problem z bazą danych: odrzucone zapytanie");
    mysql_close($link);
    return false;
  }
  mysql_close($link);
  return $hits;
}
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

if(($hits = updateHits($ip)) === false){
  include('error.html');
  exit;
}
if($hits > $maxHits){
  include('error.html');
}
else{
  include('index1.html');
}
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors