Loading:


ftp_rawlist
array ftp_rawlist ( resource $strumień_ftp , string $katalog [, bool $rekurencyjnie ] )


ftp_rawlist
Zwraca szczegółową listę plików z podanego katalogu


ftp_rawlist()
wywołuje polecenie FTP LIST i zwraca wynik tego polecenia w postaci tablicy.


Parametry

 

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

katalog

Ścieżka do wybranego katalogu.

rekurencyjnie

Jeśli argument ten ma wartość TRUE, wydane zostanie polecenie LIST -R.

Zwracane wartości

Zwraca tablicę, w której każdy element odpowiada jednej linijce tekstu.

Wynik nie jest przetwarzany w żaden sposób. Do interpretacji wyników może być użyty identyfikator typu systemu zwracany przez funkcję ftp_systype().Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia ftp_rawlist()

<?php

// nawiązanie połączenia
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);

// logowanie
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// pobranie listy plików dla katalogu głównego
$buff = ftp_rawlist($conn_id, '/');

// zamknięcie połączenia
ftp_close($conn_id);

// wyświetlenie bufora
var_dump($buff);
?>

//Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

array(3) {
  [0]=>
  string(65) "drwxr-x---   3 vincent  vincent      4096 Jul 12 12:16 public_ftp"
  [1]=>
  string(66) "drwxr-x---  15 vincent  vincent      4096 Nov  3 21:31 public_html"
  [2]=>
  string(73) "lrwxrwxrwx   1 vincent  vincent        11 Jul 12 12:16 www -> public_html"
}


   

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors