Loading:


AsBroadcaster.broadcastMessage [AS 2]

Klasa: AsBroadcaster

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash6+

 

Wysyła wiadomość wydarzenia do każdego obiektu nasłuchwającego. Kiedy wiadomość jest odebrana przez obiekt, Flash Player próbuje wykonac funkcję tej samej nazwy dla odbiroczych obiketów.

 

Przypuścmy, że twój obiekt nadawczy wysyła wiadomość wydarzenia, takie jak poniżej:

 

obj.addListnere(sluchacz1);

obj.broadcastMessage("Alarm");

Kiedy wiadomość jest odebrana, Flash Player wykonuję metodę o nazwie Alarm() na odbiorczym obiekcie (sluchacz1).

 

Wskazówka: Możliwe jest przekazanie argumnetów to funkcji obiektów nasluchiwających, po przez dodanie dodatkowych argumentow w broadcastMessage() metodzie. Każdy argument, który sie pojawi jako 2, 3 itd są odbierane jako argumnty do metody wskazanej.

 

Możesz użyć tej metody, tylko wtedy, kiedy obiekt został zainicjalizowany przez metodę AsBroadcaster.initialize().

 

Przykład:

 

//wysyła wiadomość do wszystkich obiektów nasłuchiwających obiekt1, aby wykonana została metoda o nazwie nazwaFunkcji oraz aby były dodane do niej parametry po przecinkach, czyli wezwie: nazwaFunkcji(3, "argument2");
obiekt1.broadcastMessage("nazwaFunkcji", 3, "argument2");Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors