Loading:


Odliczanie pozostałego czasu od określonej daty w ActionScript 3.0

Skrypt oblicza w dniach, godzinach, minutach oraz sekundach czas pozostały do określonej daty ( w tym przypadku do 01 Stycznia 2010 ).

 

Aby skrypt zadziałał, należy utowrzyć dynamiczne pole tekstowe o nazwie "pole_txt" oraz wpisać podany niżej kod na nowej warstwie.

 

Przykład On-line:

 Napisz Artyku³

Listing

/////////////////////////////////////////////
//////////// KONTROLER SKRYPTU /////////////
///////////////////////////////////////////
//Określ datę do której chcesz odliczać //
//////////////////////////////////////////
var rok:uint = 2010;
var miesiac:uint = 1;
var dzien:uint = 1;
//skrypt pobrany ze strony: http://Funkcje.net


//////////////NIE DO EDYCJI /////////////////

var docelowaData:Date = new Date(rok,miesiac-1,dzien+1);
//Czas jest ustawiany przez milisekundy (1000 milisekundy = 1 sekunda)
var odliczanieTimer:Timer = new Timer(1000);
//dodanie wydarzenie do obiektu
odliczanieTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, aktualizacja);
odliczanieTimer.start();
//obliczanie pozostałego czasu
function aktualizacja(e:TimerEvent):void
{
        //dzisiejsza data
        var teraz:Date = new Date();
        var czas_pozostaly:Number = docelowaData.getTime() - teraz.getTime();
        //konwertowanie pozostałego czasy na sekundy, minuty, godziny oraz dni
        var sekundy:Number = Math.floor(czas_pozostaly / 1000);
        var minuty:Number = Math.floor(sekundy / 60);
        var godziny:Number = Math.floor(minuty / 60);
        var dni:Number = Math.floor(godziny / 24);

        //przechowywanie błędów w dzieleniach
        sekundy %= 60;
        minuty %= 60;
        godziny %= 24;

        //konwertowanie wartości liczbowych na ciągi nazaki do wyświetlenia
        var sek:String = sekundy.toString();
        var min:String = minuty.toString();
        var godz:String = godziny.toString();
        var dn:String = dni.toString();

        //ustawianie limitów dla czasów kiedy przekroczą limit 1 cyfry
        if (sek.length < 2) {
                sek = "0" + sek;
        }

        if (min.length < 2) {
                min = "0" + min;
        }

        if (godz.length < 2) {
                godz = "0" + godz;
        }

        //ustawianie całego czasu do wyświetlenia
        var czas:String = dn + "dni, " + godz + "godzin, " + min + "minut oraz " + sek +"sekund";
        //przypisywanie czasu pozostałego do naszego tekstu oraz jego korekcja graficzna
        pole_txt.antiAliasType = AntiAliasType.ADVANCED;
        pole_txt.text = czas;
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors