Loading:


file_put_contents()
int file_put_contents ( string $nazwa_pliku , mixed $dane [, int $flagi [, resource $kontekst ]] )

Ta funkcja jest indetyczna jak wywołanie fopen(), fwrite() oraz fclose() prawidłowego zapisu danych do pliku.

 

Jeśli $nazwa_pliku nie istnieje, wtedy plik jest stworzony. W innym wypadku istniejący plik jest nadpisywany, chyba, że FILE_APPEND jest ustawiony jako flaga.

 

Parametry

 

$nazwa_pliku

Ścieżka do pliku do nadpisania danych.

$dane

Dane do zapisania. Mogą byc one w formie ciagów znaków, tablicy lub strumienia źródłowego (wyjaśnienie na dole).

 

Jeśli $dane są strumieniem źródłowym, pozostały bufor tego strumienia zostanie skopiowane do określonego pliku. Jest to podobne do używania stream_copy_to_stream().

 

Możesz również ustawić $dane jako pojedynczą wymiarową tablicę. Jest to wprsotproporcjonalne do file_put_contents($nazwa_pliku, implode('', $array)).

 

$flagi

Wartość parametru $flagi może być każda kombinacją podanych wartości (jest kilka wyjątków) połączonymi operatorem "OR" (|).

 

Dostępne flagi
Flaga Opis
FILE_USE_INCLUDE_PATH Przeszukuje $nazwy_pliku w dołączonym katalogu. Patrz include_path dla więcej informacji.
FILE_APPEND Jeśli plik $nazwa_plik jeśli plik juz istnieje wtedy dane zostaja nadpisywane.
LOCK_EX Uzyskiwa specjalne zabezpiecznenia dla pliku podczas procesu zapisywania.
FILE_TEXT Dane sa zapisywany w tekstowym trybie. Domyślne kodowanie do odczytu danych jest UTF-8. Można określić inne kodowanie poprzez tworzenie własnego kontekstu lub zmieniając domyślnych za pomocą stream_default_encoding (). Ta flaga nie może być używana z FILE_BINARY.
FILE_BINARY

Z tą flagą, plik czyta w trybie binarnie bezpiecznym. Jest to domyślne ustawieni i nie może być użyte z FILE_TEXT.

$kontekst

Ważny kontekst źródła stworzony przez stream_context_create().

 

Zwracane wartości

Funkcja zwraca numer w bajtach które zostały zapisane do pliku lub FALSE w razie problemów.

 

Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

 

Kompatybilność: PHP5.


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors