Loading:


fpassthru()
int fpassthru ( resource $wskaźnik )

Czyta aż do końca pliku (EOF) podany wskaźnik do pliku i zapisuje realizacje buforu (wyników).

Możliwe, że będziesz zmuszony do wezwania funkcji rewind() do zresetowania wskaźnika pliku na samym początku, jeśli już wcześniej zapisałeś dane do pliku.

 

Jeśli chcesz wyrzucić zawartość pliku buforu wyjścia, bez wcześniejszej modyfikacji, możesz użyć funkcji readfile(), która zapisuje wywołania fopen().


Parametry

 

$wskaźnik

Wskaźnik na plik musi być poprawny i musi wskazywać na plik pomyślnie otwarty przez funkcję fopen() lub fsockopen() (a jednocześnie nie zamknięty jeszcze przez fclose()).


Zwracane wartości

Jeśli wystąpi błąd, fpassthru() zwróci FALSE. W innym wypadku, fpassthru() zwróci numer przeczytanych znaków ze $wzkaźnika oraz przekaże je do wyświetlania.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php

// otwiera plik w trybie binarnie bezpiecznym
$name = './img/ok.png';
$fp = fopen($name, 'rb');

// wysyła prawidłowe nagłówki
header("Content-Type: image/png");
header("Content-Length: " . filesize($name));

// wyczyszcza obraz oraz zatrzymuje skrypt
fpassthru($fp);
exit;

?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors