Loading:


Sortowanie wielu kolumn tabeli za pomocą samego JavaScript

Skrypt sortuje wiele kolumn używając do tego samego JavaScript.Napisz Artyku³

Listing


<html>
    <head>
        <title>Sortowanie tabeli - przykłade</title>
        <script type="text/javascript">
       
            function convert(sValue, sDataType) {
                switch(sDataType) {
                    case "int":
                        return parseInt(sValue);
                    case "float":
                        return parseFloat(sValue);
                    case "date":
                        return new Date(Date.parse(sValue));
                    default:
                        return sValue.toString();
               
                }
            }
       
            function generateCompareTRs(iCol, sDataType) {
       
                return  function compareTRs(oTR1, oTR2) {
                            var vValue1 = convert(oTR1.cells[iCol].firstChild.nodeValue, sDataType);
                            var vValue2 = convert(oTR2.cells[iCol].firstChild.nodeValue, sDataType);
       
                            if (vValue1 < vValue2) {
                                return -1;
                            } else if (vValue1 > vValue2) {
                                return 1;
                            } else {
                                return 0;
                            }
                        };
            }
           
            function sortTable(sTableID, iCol, sDataType) {
                var oTable = document.getElementById(sTableID);
                var oTBody = oTable.tBodies[0];
                var colDataRows = oTBody.rows;
                var aTRs = new Array;
       
                for (var i=0; i < colDataRows.length; i++) {
                    aTRs[i] = colDataRows[i];
                }
       
                if (oTable.sortCol == iCol) {
                    aTRs.reverse();
                } else {
                    aTRs.sort(generateCompareTRs(iCol, sDataType));
                }
       
                var oFragment = document.createDocumentFragment();
                for (var i=0; i < aTRs.length; i++) {
                    oFragment.appendChild(aTRs[i]);
                }
       
                oTBody.appendChild(oFragment);
                oTable.sortCol = iCol;
            }

        </script>
    </head>
    <body>
        <p>Kliknij na nagłówku tabeli, by wykonać sortowanie w kolejności rosnšcej.</p>
        <table border="1" id="tblSort">

            <thead>
                <tr>
                    <th onclick="sortTable('tblSort', 0)"
                        style="cursor:pointer">Nazwisko</th>
                    <th onclick="sortTable('tblSort', 1)"
                        style="cursor:pointer">Imię</th>
                    <th onclick="sortTable('tblSort', 2, 'date')"
                        style="cursor:pointer">Data urodzenia</th>
                    <th onclick="sortTable('tblSort', 3, 'int')"
                        style="cursor:pointer">Rodzeństwo</th>
                </tr>

            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Kowalski</td>
                    <td>Jan</td>
                    <td>12/7/1978</td>
                    <td>2</td>

                </tr>
                <tr>
                    <td>Jankowski</td>
                    <td>Bogumił</td>
                    <td>15/10/1977</td>
                    <td>4</td>
                </tr>

                <tr>
                    <td>Hanuszkiewicz</td>
                    <td>Nikodem</td>
                    <td>25/12/1978</td>
                    <td>1</td>
                </tr>
                <tr>

                    <td>Wojciechowski</td>
                    <td>Bartosz</td>
                    <td>7/8/1980</td>
                    <td>4</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Gilowski</td>

                    <td>Michał</td>
                    <td>22/7/1949</td>
                    <td>1</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Walczak</td>
                    <td>Mateusz</td>

                    <td>14/1/2000</td>
                    <td>3</td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>        
    </body>
</html>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors