Loading:


ssh2_connect
resource ssh2_connect ( string $host [, int $port=22 [, array $methods [, array $callbacks ]]] )

Ustanawia połączenie ze zdalnym serwerem SSH


Raz podłączony klient powinien zweryfikować serwer poprzez klucz ssh2_fingerprint() , następie autoryzować poprzez użycie hasła lub klucza publicznego


Parametry

 

host

 


port

 


methods - metodami może być tablica asocjacyjna z maksymalną ilościa 4 parametrów podanych poniżej


 

Index Znaczenie wartość
kex Lista kluczowych metod, oddzielonych przecinkami, w kolejności preferencji.

diffie-hellman-group1-sha1, diffie-hellman-group14-sha1, i diffie-hellman-group-exchange-sha1
hostkey Lista medot hostkey, oddzielonych przecinkami, w kolejności preferencji.

ssh-rsa and ssh-dss
client_to_server Tablica asocjacyjna zawierająca crypt kompresji, i kod uwierzytelnienia wiadomości (MAC) metody preferencji dla wiadomości wysłanych od klienta do serwera

 
server_to_client Tablica asocjacyjna zawierająca crypt kompresji, i kod uwierzytelnienia wiadomości (MAC) metody preferencji dla wiadomości wysłanych od klienta do serwera

 

 

 

 

Index znaczenie Wartości
crypt
Wykaz metod kryptograficznych , oddzielonych przecinkami w kolejności preferencji.

rijndael-cbc@lysator.liu.se, aes256-cbc, aes192-cbc, aes128-cbc, 3des-cbc, blowfish-cbc, cast128-cbc, arcfour, and none**
comp Lista ,metod kompesji
List of compression methods to advertise, oddzielonych przecinkami w kolejności preferencji.

zlib and none
mac Lista metod MAC, ,oddzielonych przecinkami w kolejności preferencji.

hmac-sha1, hmac-sha1-96, hmac-ripemd160, hmac-ripemd160@openssh.com, and none**

 

 

 

 

callbacks-może być tablicą asocjacyjną z niektórymi lub wszystkimi parametrami podanymi niżej

 

Index Znaczenie Prototyp
ignore Nazwa funkcji do wywołania gdy odbierany jest pakiet SSH2_MSG_IGNORE


void ignore_cb($message)
debug Nazwa funkcji do wywołania gdy odbierany jest pakiet SSH2_MSG_DEBUG


void debug_cb($message, $language, $always_display)
macerror Nazwa funkcji do wywołania kiedy odbierany jest pakiet, ale kod uwerzytelnienia wiadomości jest nie udany. Jeśli zwróci TRUE, niezgodność będzie zignorowana, inaczej połączenie zostanie zakończone.


bool macerror_cb($packet)
disconnect Nazwa funkcji do wywołania gdy odbierany jest pakiet SSH2_MSG_DISCONNECT void disconnect_cb($reason, $message, $language)

 

 

 

Zwracane wartości

Zwraca zasób na sukces, lub FalseNapisz Artyku³

Listing//xample #1 ssh2_connect() example

Wymusza połączenie 3des-cbc kiedy wysyła pakiety, dowolnej mocy szyfrowania, kiedy odbiera pakiety, bez kompresji w obu kierunkach i wymiany klucza

<?php
/* Powiadamia użytkownika, jeśli serwer kończy połączenie */
function my_ssh_disconnect($reason, $message, $language) {
  printf("Serwer odłączony z powodu kod [%d] i wiadomość: %s\n",
         $reason, $message);
}

$methods = array(
  'kex' => 'diffie-hellman-group1-sha1',
  'client_to_server' => array(
    'crypt' => '3des-cbc',
    'comp' => 'none'),
  'server_to_client' => array(
    'crypt' => 'aes256-cbc,aes192-cbc,aes128-cbc',
    'comp' => 'none'));

$callbacks = array('disconnect' => 'my_ssh_disconnect');

$connection = ssh2_connect('shell.example.com', 22, $methods, $callbacks);
if (!$connection) die('Połączenie nie udane');
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors