Loading:


getimagesize
array getimagesize ( string $filename [, array &$imageinfo ] )

Funckaj ta Funkcja ta określa rozmiar danego obrazka i zwraca jedo wymiaryokreśla rozmiar danego obrazka i zwraca jedo wymiary


getimagesize()  może również zwrócić troche więcej informacji w parametrze imageinfo

 

 

Parametry

 

filename - parametr ten określa  nazwę obrazka o którym informacje chcesz uzyskać. Może odnosić sie do pliku lokalnego lub pliku zdalnego za pomocą jednego z obsługiwanych strumieni


imageinfo - Ten opcjonalny parametr pozwala uzyskać bardzij rozszerzone infoemacje na temat pliku. Obecnie zwróci różne markery JPG APP jako tablica asocjacyjna.

NIektóre programy używają markerów APP do umieszczenia informacji tekstowych w obrazkach. Bardzo powrzechne jest umieszczenie informacji IPTC w APP13.

Możesz użyć funkcji
iptcparse() do parsowania binarnego markeru APP13 w celu odczytu.

 

Zwracane wartości


Zwraca 7 elementową tablicę


Index 0 i 1 zawiera odpowiednio szerokość i wysokość obrazka

Index 2 jeden z MAGETYPE_XXX zawierający wskaźnik na typ pliku


Index 3 to tekst z poprawną wysokością height="yyy" i szerokością width="xxx" może być bezpośrednio użyty w tagu IMG

Mime to typ MIME odpowiadający danemu obrazkowi. Ta informacja może być użyta do dostarczonego obrazka w poprawnym nagłówku HTTP Content-type:


//Przykład #1 getimagesize() i typ MIME

<?php
$size = getimagesize($filename);
$fp = fopen($filename, "rb");
if ($size && $fp) {
    header("Content-type: {$size['mime']}");
    fpassthru($fp);
    exit;
} else {
    // error
}
?>Kanały będą 3 dla obrazka RGB i 4 dla obrazka CMYK

ilość bitów dla każdego koloru

W przypadku niektórych typów obrazów obecność kanałów i wartości może być trochę myląca.

Dla przykładu, GIF zawsze używa 3 kanałów na piksel, ale ilość bitów na pixel nie może być obliczona dla animowanego GIF'u z globalnym kolorem tabeli.

W przypadku błędu zwróci FALSEBłędy/Wyjątki


Jeśli dostęp do pliku obrazka jest nie możliwy, lub jeśli jest nie poprawnym obrazkiem getimagesize() wygeneruje błąd na poziomie E_WARNING.

Do odczytu błędu getimagesize() wygeneruje błąd na poziomie E_NOTICERejestr zmian

 

Wersja Opis
5.3.0 dodano ikone wsparcia
5.2.3 Odczyt błędów generowanych zapomocą funkcji do E_NOTICEz E_WARNING
4.3.2 Wsparcie dla JPC, JP2, JPX, JB2, XBM i BMP stało się dostępne
4.3.2 JPEG 2000 dodano wsparcie dla parametru imageinfo
4.3.0 Bity i kanały są obecne również dla innych typów obrazków
4.3.0 mime zostało dodane
4.3.0 Wsparcie dla SWC i IFF zostało dodane
4.2.0 Wsparcie dla TIFF zostało dodane
4.0.6 Wsparcie dla BMP i PSD zostało dodane
4.0.5 Wsparcie dla URL zostało dodane


Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #2 getimagesize() example
<?php
list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("img/flag.jpg");
echo "<img src=\"img/flag.jpg\" $attr alt=\"getimagesize() example\" />";
?>

//Przykład #3 getimagesize (URL)
<?php
$size = getimagesize("http://www.example.com/gifs/logo.gif");

// jeśli nazwa pliku zawiera spacje kodujemy odpowiednio
$size = getimagesize("http://www.example.com/gifs/lo%20go.gif");

?>

//Przykład #4 getimagesize() returning IPTC
<?php
$size = getimagesize("testimg.jpg", $info);
if (isset($info["APP13"])) {
    $iptc = iptcparse($info["APP13"]);
    var_dump($iptc);
}
?>

//Notatki
//Informacja: Ta funkcja nie wymaga dostępu do biblioteki GD.
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors