Loading:


Funkcja generująca miniaturki PHP

Skrypt generuje miniaturki.Napisz Artyku³

Listing


<?php

function mkthumb($filename, $thumbname) {
    /* Generuje miniaturę obrazu. */
    $thumb_width = 125;
    $thumb_height = 125;

    if (preg_match('/\.gif$/i', $filename)) {
        $src_image = imagecreatefromgif($filename);
    } else if (preg_match('/\.png$/i', $filename)) {
        $src_image = imagecreatefrompng($filename);
    } else {
        /* Domyślnie zakładamy, że mamy do czynienia z obrazem JPEG. */
        $src_image = imagecreatefromjpeg($filename);
    }

    $width = imagesx($src_image);
    $height = imagesy($src_image);

    if (($height > $thumb_height) || ($width > $thumb_width)) {
        /* Tworzy miniaturę. */
        if ($width > $height) {
            $ratio = $thumb_width / $width;
        } else {
            $ratio = $thumb_height / $height;
        }

        $new_width = round($width * $ratio);
        $new_height = round($height * $ratio);

        $dest_image = ImageCreateTrueColor($new_width, $new_height);
        imagecopyresampled($dest_image, $src_image, 0, 0, 0, 0,
                           $new_width, $new_height, $width, $height);
        imagedestroy($src_image);
    } else {
        /* Obraz jest już na tyle mały, że można go przekazać na wyjście. */
        $dest_image = $src_image;
    }

    imagejpeg($dest_image, $thumbname);
    imagedestroy($dest_image);
}

$upfile = $_FILES["upfile"]["tmp_name"];
$fn = $_FILES["upfile"]["name"];
$thumb_filename = "thumbs/$fn";

if ($upfile) {
    mkthumb($upfile, $thumb_filename);
    print "<img src=\"$thumb_filename\" />";
} else { ?>
    <form action="thumb.php" enctype="multipart/form-data" method="post">
    Wyślij obraz:<br />
    <input name="upfile" type="file" /><br />
    <input name="Submit" type="submit" value="Wyślij obraz" />
    <?
}
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors