Loading:


imagecopymergegray
bool imagecopymergegray ( resource $dst_im , resource $src_im , int $dst_x , int $dst_y , int $src_x , int $src_y , int $src_w , int $src_h , int $pct )

Kopiuje część z src_im do dst_im zaczynając od x,y współrzędnej src_x, src_y  szerokością src_x i wysokością src_h.

 

Parametry

 

dst_im -Docelowy link zasobu obrazka

 

src_im Źródło zasobu obrazka

 

dst_x Współrzędna x docelowego punktu

 

dst_y Współrzędna y docelowego punktu

 

src_x - Współrzędna x źródła punktu

 

src_y - Współrzędna y źródła punktu


src_w -
Szerokość źródła

src_h - Wysokość źródła

pct - src_im zmieni skale szarości zgodnie z pet gdzie 0 jest pełną szarości a 100 to niezmienione. Kiedy pct=100 funkcja zachowuje się identycznie jak imagecopy() dla palety obrazka podczas implementacji poziomu przeźroczystości dla prawdziwego koloru obrazka.


 

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 użycie imagecopymergegray()
<?php
// Tworzy instancje obraka
$dest = imagecreatefromgif('php.gif');
$src = imagecreatefromgif('php.gif');

// Kopiuje i scala - szarość = 20%
imagecopymergegray($dest, $src, 10, 10, 0, 0, 100, 47, 20);

// wyswietla
header('Content-Type: image/gif');
imagegif($dest);

imagedestroy($dest);
imagedestroy($src);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors