Loading:


Jak usunąć katalog wraz z plikami w PHP

Skrypt usuwa katalog wraz z plikami z serwera ftp.Napisz Artyku³

Listing


function rmdirr($target,$verbose=false)
// funkcja kasuje katalog wraz z wszystkimi plikami
{
$exceptions=array('.','..');
if (!$sourcedir=@opendir($target))
{
if ($verbose)
echo '<strong>Nie można otworzyć: '.$target."</strong>\n";
return false;
}
while(false!==($sibling=readdir($sourcedir)))
{
if(!in_array($sibling,$exceptions))
{
$object=str_replace('//','/',$target.'/'.$sibling);
if($verbose)
echo 'Processing: <strong>'.$object."</strong>\n";
if(is_dir($object))
rmdirr($object);
if(is_file($object))
{
$result=@unlink($object);
if ($verbose&&$result)
echo "Plik został usunięty\n";
if ($verbose&&(!$result))
echo "<strong>Nie można usunąć pliku</strong>";
}
}
}
closedir($sourcedir);
if($result=@rmdir($target))
{
if ($verbose)
echo "Katalog został usunięty\n";
return true;
}
if ($verbose)
echo "<strong>Nie można usunąć katalogu</strong>";
return false;
}// przykładowe użycie funkcji rmdirr:

rmdirr('katalog',true);


?>
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors