Loading:


DOMDocument::xinclude

int DOMDocument::xinclude ([ int $options ] )

To metoda substytutu »XIncludes obiektu DOMDocument

Parametry

 

options- libxml parametrów. Dostępne od PHP 5.1.0 i 2.6.7 libxml.

 

 

Zwracane wartości

Zwraca liczbę XIncludes w dokumencie

 Napisz Artyku³

Listing


//Przykład # 1 DOMDocument-> xinclude () przykład

<?php

$xml = <<<EOD
<?xml version="1.0" ?>
<chapter xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
 <title>Books of the other guy..</title>
 <para>
  <xi:include href="book.xml">
   <xi:fallback>
    <error>xinclude: book.xml not found</error>
   </xi:fallback>
  </xi:include>
 </para>
</chapter>
EOD;

$dom = new DOMDocument;

// let's have a nice output
$dom->preserveWhiteSpace = false;
$dom->formatOutput = true;

// load the XML string defined above
$dom->loadXML($xml);

// substitute xincludes
$dom->xinclude();

echo $dom->saveXML();

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors