Loading:


imageellipse

bool imageellipse ( resource $image , int $cx , int $cy , int $width , int $height , int $color )

Rysuje elipse w określonych współrzędnych środka x i y


Parametry

 

obraz - Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

 

cx współrzędna środka x.

 

cy - współrzędna środka y.

 


width -
Szerokość elipsy.

height - Wysokość elipsy.

color - Kolor eipsy utworzony w imagecolorallocate().Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 imageellipse() example
<?php

// Tworzy pusty obraz.
$image = imagecreatetruecolor(400, 300);

// określa kolor tła.
$bg = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0);

// wypełnia tło określonym kolorem.
imagefill($image, 0, 0, $bg);

// wybieramy kolor dla elipsy.
$col_ellipse = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);

// rysujemy elipse.
imageellipse($image, 200, 150, 300, 200, $col_ellipse);

// obraz wyjściowy.
header("Content-type: image/png");
imagepng($image);

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors