Loading:


JavaScript Funkcja some (Metoda obiektu: Array)

Sprawdza, czy jakikolwiek element tablicy zalicza test zaimplementowany przez dostarczoną funkcję .


Metoda obiektu: Array


Składnia


some(callback[, thisObject])

Parametry


callback  -Funkcja sprawdzająca dla każdego elementu.


thisObject  -Obiekt do użycia jako this gdy wykonujemy funkcję callback.


Opis


some wykonuje funkcję callback) na każdym elemencie tablicy, aż znajdzie taki, dla którego callback zwróci prawdę (true). Jeżeli taki element zostanie znaleziony, some zakończy swoje działanie i zwróci prawdę (true), w przeciwnym przypadku (gdy callback zwróci fałsz dla każdego z elementów) some zwróci false. Tablice traktowane są jako "zwarte" - czyli callback zostanie wywołane dla każdego elementu o indeksie mniejszym niż długość tablicy, nawet jeśli poszczególne indeksy nie zostały wcześniej zadeklarowane.

callback wywoływana jest z trzema argumentami: wartością elementu, jego indeksem i przemierzaną tablicą.

W przypadku podania argumentu thisObject, zostanie on przekazany jako this przy każdym wywołaniu callback. Gdy go brak, lub ma wartość null, użyty zostanie obiekt globalny przyporządkowany do callback.

some nie modyfikuje tablicy, na której jest wywołany.

Zakres elementów przetwarzanych przez some ustalany jest przed pierwszym wywołaniem callback. Elementy dodane do tablicy po wywołaniu some nie zostaną sprawdzone przez callback. Jeśli istniejący, niesprawdzony jeszcze element tablicy zostanie zmieniony lub usunięty przez callback, wartością przekazaną do callback będzie wartość z momentu, w którym some sprawdza dany element; elementy usunięte przed sprawdzeniem będą przekazane jako undefined.

Przykłady


 

Przykład: Sprawdzanie rozmiaru wszystkich elementów tablicy


Następujący przykład sprawdza czy jakiś element tablicy jest większy, bądź równy 10.

function isBigEnough(element, index, array) {

  return (element >= 10);

}

passed = [2, 5, 8, 1, 4].some(isBigEnough);

// fałsz

passed = [12, 5, 8, 1, 44].some(isBigEnough);

// prawda

 Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors