Loading:


array libxml_get_errors
array libxml_get_errors ( void )

Pobiera tablicę błędów.


Zwracane wartości

Zwraca tablicę z obiektami LibXMLError jeśli występują jakieś błędy w buforze, lub pusta tablica.Napisz Artyku³

Listing//Przykład # 1 A libxml_get_errors ()
//Ten przykład pokazuje, jak budować proste libxml obsługi błędów.

<?php

libxml_use_internal_errors(true);

$xmlstr = <<< XML
<?xml version='1.0' standalone='yes'?>
<movies>
 <movie>
  <titles>PHP: Behind the Parser</title>
 </movie>
</movies>
XML;

$doc = simplexml_load_string($xmlstr);
$xml = explode("\n", $xmlstr);

if (!$doc) {
    $errors = libxml_get_errors();

    foreach ($errors as $error) {
        echo display_xml_error($error, $xml);
    }

    libxml_clear_errors();
}


function display_xml_error($error, $xml)
{
    $return  = $xml[$error->line - 1] . "\n";
    $return .= str_repeat('-', $error->column) . "^\n";

    switch ($error->level) {
        case LIBXML_ERR_WARNING:
            $return .= "Warning $error->code: ";
            break;
         case LIBXML_ERR_ERROR:
            $return .= "Error $error->code: ";
            break;
        case LIBXML_ERR_FATAL:
            $return .= "Fatal Error $error->code: ";
            break;
    }

    $return .= trim($error->message) .
               "\n  Line: $error->line" .
               "\n  Column: $error->column";

    if ($error->file) {
        $return .= "\n  File: $error->file";
    }

    return "$return\n\n------------\n\n";
}

?>

//Powyższy przykład wyświetli:

  <titles>PHP: Behind the Parser</title>
^
Fatal Error 76: Opening and ending tag mismatch: titles line 4 and title
  Line: 4
  Column: 0

------------


   

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors