Loading:


Stronicowanie zapytań z SQL

Funkcja zamieszczona w tym artykule w ładny i przejrzysty sposób stronicuje wyniki z zapytania. Funkcję można dostosować do swoich wymagań, czyli ile ma wyświetlać stron, czy też ile ma być wyników na jednej stronie.

 

Funkcja działa na zasadzie, że najpierw trzeba zapytaniem do bazy sprawdzić ile jest wszystkich wyników, a dopiero potem poprzez zwróconą wartość przez funkcję wykonać ponownie zapytanie, aby wyświetlić mniejszą ilość wyników.Napisz Artyku³

Listing

function paginacja($max_item, $item_page, $page_num, $skrypt, $page) {
        $all_page = ceil($max_item/$item_page);

        if($page > $all_page) { $page = $all_page; }
        else if($page < 1) { $page = 1; }

        if($all_page > 1) {
                if($page > 1) { $start = $page-1; $pop = "<a href=\"".$skrypt."=$start\">&#171; Poprzednia</a>"; }
                else { $pop = ""; }

                if($page <= $page_num) { $koniec = $page_num*2+1; }
                else { $koniec = $page+$page_num; }

                $star = $page-$page_num-1;

                if($koniec > $all_page) { $koniec = $all_page; }
                if($star < 0) { $star = 0; }

                if($star > 0) { $pier = "|<a href=\"".$skrypt."=1\"> 1 </a>| ..."; }
                else { $pier = ""; }

                if($koniec < $all_page) { $ost = "... |<a href=\"".$skrypt."=$all_page\"> $all_page </a>|"; }
                else { $ost = ""; }

                for($i=$star; $i<$koniec; $i++) {
                        $pom = $i+1;

                        if($pom != $page) { $pasek .= "|<a href=\"".$skrypt."=$pom\"> "; }
                        else { $pasek .= "| <b>"; }

                        if($pom != $page) { $pasek .= "$pom </a>"; }
                        else { $pasek .= "$pom</b> "; }

                        if($i == $koniec-1) { $pasek .= "|"; }
                }

                if($page < $all_page) { $dalej = $page+1; $nas="<a href=\"".$skrypt."=$dalej\">Następna &#187;</a>";}
                else { $nas = ""; }

                echo "<span style=\"font-size: 14px;\">$pop $pier $pasek $ost $nas</span>";
        }
       
        return ($page-1)*$item_page;
}


//Przykładowe użycie
$sql = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `table_name`");
$ilosc_wynikow = mysql_num_rows($sql);
$ile_na_stronie = 100;
$ile_stron = 5;
$link_stronicowania = 'index.php?strona';

$limit_start = paginacja($ilosc_wynikow, $ile_na_stronie, $ile_stron, $link_stronicowania, $_GET['strona']);

$sql = mysql_query("SELECT * FROM `table_name` LIMIT $limit_start,$ile_na_stronie");
while($row = mysql_fetch_array($sql)) {
        //kod
}
Dodano przez: sebulek Ranga: Poziom 6 Punktów: 172
Komentarze użytkowników
Coś mi to nie działa w ogóle nie pokazuje ilości stron :(
autor: rioma1990 | 12801 | 2012-03-23 19:52:37


  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors