Loading:


Microphone silenceLevel [AS 2]

Klasa: Microphone

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

Liczba określająca ilość potrzebnego dźwięku aby zaktywować mikrofon oraz wywołać Microphone.onActivity(true).

 

Domyślna wartość to 10.Napisz Artyku³

Listing

var silenceLevel_pb:mx.controls.ProgressBar;
var silenceLevel_nstep:mx.controls.NumericStepper;

this.createEmptyMovieClip("sound_mc", this.getNextHighestDepth());
var active_mic:Microphone = Microphone.get();
sound_mc.attachAudio(active_mic);

silenceLevel_pb.label = "Activity level: %3";
silenceLevel_pb.mode = "manual";
silenceLevel_nstep.minimum = 0;
silenceLevel_nstep.maximum = 100;
silenceLevel_nstep.value = active_mic.silenceLevel;

var nstepListener:Object = new Object();
nstepListener.change = function(evt:Object) {
    active_mic.setSilenceLevel(evt.target.value, active_mic.silenceTimeOut);
};
silenceLevel_nstep.addEventListener("change", nstepListener);

this.onEnterFrame = function() {
    silenceLevel_pb.setProgress(active_mic.activityLevel, 100);
};
active_mic.onActivity = function(active:Boolean) {
    if (active) {
    silenceLevel_pb.indeterminate = false;
    silenceLevel_pb.setStyle("themeColor", "haloGreen");
    silenceLevel_pb.label = "Activity level: %3";
    } else {
    silenceLevel_pb.indeterminate = true;
    silenceLevel_pb.setStyle("themeColor", "0xFF0000");
    silenceLevel_pb.label = "Activity level: (inactive)";
    }
};
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38423
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors