Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextField embedFonts [AS 2]

Określa, czy użyć do renderowania osadzonej czcionki konturowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField filters [AS 2]

Zindeksowana tablica posiadająca, każdy obiekt filtru, aktualnie nadany na dane pole tekstowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField styleSheet [AS 2]

Dołącza arkusz styli do pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _url [AS 2]

Pobiera adres URL pliku SWF, który stworzył dane pole tekstowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video attachVideo [AS 2]

Określa strumieniowe video (zrodlo), aby było wyświetlone w środku granic obiektu Video na scenie [ Stage ].
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa XMLSocket [AS 2]

Klasa XMLSocket implementuje klienta gniazd, które pozwalają komputerowi działanie Flash Player komunikacji z innym serwerem komputera zidentyfikowanego po adresie IP lub nazwie domeny.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket close [AS 2]

Zamyka połączenie , określone przez obiekt XMLSocket.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket connect [AS 2]

Określa połączenie do określonego hosta Internetu, używając określonego TCP portu (musi byc wyższy niż 1024), oraz zwraca true lub false, w zależności, czy połączenie zostało poprawnie określone.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket onClose [AS 2]

Wywołuje się tylko wtedy, kiedy otwarte połączenie jest zamykane przez serwer.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket onConnect [AS 2]

Wywołuje sie przez Flash Player, kiedy wynik żądania w połączeniu wywołany przez XMLSocket.connect() wykonał sie poprawnie lub też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors