Loading:


Video attachVideo [AS 2]

Klasa: Video

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

attachVideo(zrodlo:Object) : Void

 

Określa strumieniowe video (zrodlo), aby było wyświetlone w środku granic obiektu Video na scenie [ Stage ].

 

Odtwarzane video jest plikiem FLV wy,świetlonym przez polecenie NetStream.play(), obiekt Camera, lub null. Jeśli zrodlo wynosi null, wtedy video nie jest dłużej odtwarzane w obiekcie Video.

 

Nie musisz używać tej metody, jeśli plik FLV zawiera tylko audio, porcja audio pliku FLV jest odtwarzana automatycznie, kiedy wywołamy NetStream.play().

 

Jeśli chcesz kontrolować audio połączone z plikiem FLV, możesz użyć MovieClip.attachAudio(), aby nakierować audio na klip filmowy, możesz stworzyc obiekt Sound, aby kontrolować niektóre aspekty dźwięku. Po więcej informacji, patrz MovieClip.attachAudio().Napisz Artyku³

Listing

//#1
var my_video:Video; //obiekt na scenie
var active_cam:Camera = Camera.get();
my_video.attachVideo(active_cam);


//#2
var my_video:Video; // obiekt na scenie
var my_nc:NetConnection = new NetConnection();
my_nc.connect(null);
var my_ns:NetStream = new NetStream(my_nc);
my_video.attachVideo(my_ns);
my_ns.play("video1.flv");

 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors