Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa Camera [AS 2]

Klasa Camera głównie była zaprojektowania do pracowania pod Flash Media Server, ale również może być użyta z limitami bez tego serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera bandwidth [AS 2]

Liczba określająca maksymalną ilość pasma bieżącego wychodzącego wideo, którego można wykorzystać, podana w bajtach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wysyłanie zmiennych do pliku ActionScript 3 w PHP

Skrypt pokazuje jak wysłać zmienne za pomocą PHP do pliku ActionScript 3. Ścieżka do pliku PHP w tym przykładzie może być względną bądź też bezwzględna.
Kategoria: Flash > Skrypty


Wysyłanie zmiennych do pliku PHP w ActionScript 3.0 - tablica GET

Skrypt pokazuje jak wysłać wartości przez odtwarzacz Flash z AS 3 językiem z filmu do pliku PHP, oraz jak je później odebrać w pliku wynikowym PHP. Przykład wykorzystuje do tego celu metody typu GET.
Kategoria: Flash > Skrypty


Camera activityLevel [AS 2]

Wartość cyfrowa, określająca ilość wykrytego ruchu kamery. Wartości przyjmowane to zakres pomiędzy 0 (brak wykrycia ruchu) do 100 (duża ilość wykrytego ruchu).
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera currentFps [AS 2]

Szybkość kamery zapisywania filmu, podana w klatkach na sekundę.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera get() [AS 2]

Zwraca referencje do obiektu Camera dla przechwytywanego wideo.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera height [AS 2]

Zwraca aktualne wychwytywaną wysokość, podaną w pikselach. Aby ustawić wartość dla tej właściwości, użyj metody Camera.setMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera width [AS 2]

Zwraca aktualne wychwytywaną szerokość, podaną w pikselach. Aby ustawić wartość dla tej właściwości, użyj metody Camera.setMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera index [AS 2]

Bazujący na zerach liczba określająca index kamery jako odbicie tablicy zwróconej przez Camera.names.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 30/119 |Nastpna
30:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors