Loading:


Wysyłanie zmiennych do pliku ActionScript 3 w PHP

Skrypt pokazuje jak wysłać zmienne za pomocą PHP do pliku ActionScript 3. Ścieżka do pliku PHP w tym przykładzie może być względną bądź też bezwzględna. Wybór należy od programisty. Aby przesłać więcej niż jedną zmienną, należy ją oddzielic po przez znak & .

 

UWAGA! Do przykałdu wymagane jest stworzenie pola dynamicznego o nazwie pole_txt .

 

Aby polskie znaki były przesyłane należy użyć funkcji urlencode() opisanej tutaj, dla każdej zmiennej.

 

Kod pliku zmienne.php :

 

<?php
//deklarowanie zmiennych 'wartosc' oraz 'wartosc2'
$wartosc = urlencode('wartość');
$wartosc2 = urlencode('Funkcje.net');
//wyświetlanie zmiennych dla flasha forma 'nazwa=wartosc'
echo "zmienna1=".$wartosc."&zmienna2=".$wartosc2;
?>


Kod pliku ActionScript 3 :

 

//określanie lokalizacji pliku PHP
var plikPHP:URLRequest = new URLRequest("zmienne.php");
var loader:URLLoader = new URLLoader();
//jeśli wczytano plik, uruchom funkcje wczytanoPlikPHP()
loader.addEventListener(Event.COMPLETE, wczytanoPlikPHP);
loader.load(plikPHP);

//funkcja pobiera zmienne z URLVariables i wyświetla je w polu tekstowym pole_txt
function wczytanoPlikPHP(e:Event):void {
        var dane:URLVariables = new URLVariables(loader.data);
        pole_txt.htmlText = 'Zmienna1: ' + dane.zmienna1 + '<br />Zmienna2: ' + dane.zmienna2;
}

 

Flash wyświetli nam wynik w postaci:

 

Zmienna1: wartość
Zmienna2: Funkcje.netNapisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors