Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Number toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący określony obiektu klasy Number (mojNumber).
Kategoria: Flash > ActionScript


Number valueOf [AS 2]

Zwraca prymitywny typ wartości określonego obiektu Number.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rysowanie linii w ActionScript 3

Skrypt rysuje linie, gdy użytkownik naciśnie oraz przytrzyma klawisz myszy.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa Object [AS 2]

Klasa Object jest główną klasą w hierarchii ActionScript.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object addProperty [AS 2]

Tworzy właściwości zwracające/ustawiające getter/setter.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object constructor [AS 2]

Referencja do konstruktora funkcji, dla danej instancji obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object hasOwnProperty [AS 2]

Określa, czy zdefiniowany obiekt posiada określonej właściwości, czy też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object isPropertyEnumerable [AS 2]

Określa, czy zdefiniowany obiekt posiada określoną właściwość oraz czy jest ona policzalna.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object isPrototypeOf [AS 2]

Określa, czy instancja klasy Object jest w łańcuchu prototypu określonego obiektu w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Object __proto__ [AS 2]

Referencja do właściwości prototype tej klasy (ActionScript 2.0) lub konstruktora funkcji (ActionScript 1.0) użytego do stworzenia obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 82/119 |Nastpna
82:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors